Nytt

Etter innrapportering fra Human-Etisk Forbund har Fylkeslegen i Troms besluttet å åpne tilsynssak mot to helsearbeidere som gir unge råd om sex og samliv på et kristent nettsted. Anklagepunktet er at de fraråder homofil praksis.

Fylkeslegen aner en potensiell rollekonflikt:

– De to som sitter i fagrådet bruker sine yrkestitler som beslutningsgrunnlag for hvilke råd som gis. Det er rolleavklaringen som er veldig viktig før vi trekke ren endelig konklusjon i denne saken, sier han til NRK.

Homobevegelsens talsmann Bård Nylund mener virksomheten er faglig uforsvarlig:

– Jeg er svært kritisk til dette nettstedet. Det kan være skadelig for unge som henvender seg dit. En rekke av svarene som gis samsvarer ikke med de helsefaglige standardene man har i Norge.

Det delikate ved saken er utvilsomt at den ligger i skjæringspunktet mellom vitenskap og politikk.

For helsepersonell er det naturligvis avgjørende om rådene de gir er sunne eller skadelige. Men veldig ofte er det forferdelig vanskelig å vite sikkert hva som er sunnest. Dette gjelder på noe så materielt som kostholdets område, og utvilsomt i minst like stor grad på et i større grad psykologisk område som seksualitetens. Det finnes sjelden empiriske data som lar en konkludere sikkert, og legeyrket er like mye en kunst som en vitenskap.

I fravær av matematisk sikkerhet har man likevel standarder, som Nylund er inne på. Noen av dem er vitenskapelig sett nokså sikre. Den lege som måtte finne på å anbefale røyking, ville åpenbart få formidable forklaringsproblemer.

Andre beror mer på skjønn og konsensus, dermed er de mindre sikre, og i større grad farget av tidsånden. Blant leger vil det uansett være delte oppfatninger om hva som er best, og en kan sannsynligvis finne hele spekteret mellom streng kyskhet og full tøylesløshet, selv om offentligheten domineres av dem som mener at avhold er uhygienisk og at sex nærmest bør praktiseres fem ganger om dagen.

Den anti-kristne lobbyen vil da også være minst like overbevist om at «the science is settled» hva seksualitet og helse angår, som klimapanelet er om sammenhengen mellom temperaturstigning og menneskelige utslipp av karbondioksyd, dog på mindre solid grunnlag.

Det bør ikke Fylkeslegen være, og derfor bør saken raskt forlate hans bord – med mindre han gir politikken og ideologien forrang fremfor det faglige. Gir han etter for Human-Etisk Forbund, opptrer han hverken særlig humant eller særlig etisk.

 

NRK Nordnytt: Myndighetene gransker kristne helsearbeidere som fraråder unge homofili