Tavle

Samtidig med at antirasister i Oslo gjør det de kan for å hindre Lars Vilks å holde et foredrag om kunstneren Dan Parks bilder, blir konservative kristne truet til å tie stille om sitt syn på samliv og seksualitet.

Fylkeslegen i Troms skal ifølge NRK starte gransking av to helsearbeidere som har gitt seksualetiske råd på nettstedet guttogjente.no. Nettstedets kristne profil provoserer mange, og reaksjonene på rådene som gis viser at vi beveger oss bort fra de demokratiske idealer og mot det totalitære.

VG kan fortelle at Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) er provosert av svarene nettstedet gir de spørrende ungdommene. Hun er selv homofil og opptatt av unge homofiles levekår. Hun sier at:

«Nettsiden gir råd som kan være skadelige for unge.»

Medieviter Anders Løvlie mener spørrespalten burde meldes til Statens helsetilsyn, mens helseminister Bent Høie mener at nettstedet gir veldig dårlige råd, de er ifølge ministeren direkte helseskadelige. Likestillingsombud Sunniva Ørstavik mener rådene kan være farlige og mener det er særlig alvorlig at helsepersonell gir rådene legitimitet.

Den kjønnsnøytrale ekteskapsloven har konsekvenser få var villige til å diskutere. Ønsket om mangfold gjelder for alle andre enn de kristne. Man får lyst til å bruke ord fra dommen mot Dan Park: Alle utsagn som ikke bygger opp under den offentlige debatten tolereres ikke.

Toleransens heslige ansikt avslører seg stadig vekk. Det er ikke bare konservative kristne som rammes. Alle som ikke bøyer seg under det nye Vi’s planer for den nye tid oppfattes som sand i samfunnets maskineri.

http://www.nrk.no/nordnytt/gransker-kristne-helsearbeidere-som-gir-rad-til-unge-om-homofili-1.12005059