Leder av Rådet for legeetikk, Svein Aarsether, reagerer på uttalelser lege Attiq Sohail har kommet med den siste uken. Han vil ta opp saken i neste møte i rådet.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.