Kapittel 7: Fra asken til ilden – Port Harcourt-tilfellene (del 1)

 
Månedsskiftet August/September 2014
 

Dessverre tok det altfor kort tid før idyllen ble knust. Allerede samme dag som helseministeren brakte de gode nyhetene om kun ett ebolatilfelle igjen i landet, kom de sjokkerende nyhetene om et 6. ebola-dødsfall – men ikke fra isolert avdeling på sykehuset i Lagos. Den 6. personen som døde av ebola i Nigeria, var en lege i den rike oljebyen Port Harcourt – 435 km unna Lagos, og fullstendig utenfor radaren til de som overvåket risikotilfellene. Han døde den 22. august, og 27. august ble det bekreftet at dødsårsaken var ebola. Hvordan hadde dette kunnet skje? Igjen spredte frykten seg for en ukontrollert spredning av ebola i landet.

Byen Port Harcourt er sentrum for Nigerias oljeindustri, og huser en rekke oljeselskaper som Shell, franske Total og amerikanske Chevron. Nigeria er Afrikas største oljeprodusent, og i Port Harcourt jobber en mengde utenlandske oljeansatte, samt at byen har en jevn strøm av internasjonale tilreisende. Frykten for hva det økonomisk ville få å si for landet dersom ebola brøt ut her, var stor. Alt måtte gjøres for å stoppe dette utbruddet.

Men hvem brakte sykdommen hit?

 

Port Harcourt, Nigeria

Port Harcourt, Nigeria

Det viste seg at ECOWAS-sjåføren som hadde møtt Sawyer på flyplassen og kjørt ham til sykehuset, hadde klart å unngå karantene, og reiste til Port Harcourt siste uken i juli. Etter å ha fått ebola-liknende symptomer skal han ha fått en privatlege til å behandle seg i hemmelighet på et hotellrom i byen mellom 1.-3. august. I mellomtiden satte helsemyndighetene i det stille igang en leteaksjon etter den forsvunnede ECOWAS-ansatte. De finner ham i Port Harcourt mer enn en uke senere, nå symptomfri. Han returnerer til Lagos, hvor han blir testet for sykdom. Laboratorieprøvene viser at han har antistoffer i blodet – noe som påviser at han har hatt ebola –  men ettersom han nå er symptomfri erklæres han frisk og kan gå. Han fortalte ikke myndighetene at han hadde fått behandling mens han var i Port Harcourt. Men legen som behandlet ham ble smittet, og døde 22.august. Fem dager senere blir det bekreftet at dødsårsaken er ebola.

nigeria.iyke.enemuo

Dr. Iyke Enemuo

Detaljene som nå kommer for en dag, er skremmende: Legen, Iyke Enemuo, skal ha fortsatt å behandle pasienter ved sin private klinikk. Til tross for at han viste symptomer på ebola fra 11.august behandlet han minst to mennesker. 13.august ble han verre og holdt seg hjemme. 16. august ble han innlagt på sykehus. Før innleggelsen hadde legen en rekke kontakter med mennesker, ettersom venner og familie kom på besøk for å feire en barnefødsel. Også etter innleggelsen kom flere mennesker på besøk fra kirkesamfunnet hans, for å be for ham med håndspåleggelse. De seks dagene han var på sykehuset hadde majoriteten av de ansatte kontakt med ham, og 21.august (dagen før han døde) ble han overført til en annen klinikk for ultralydsundersøkelse av magen, utført av to nye leger. Han fortalte ingen at han hadde vært utsatt for ebola-smitte, og først 27.august bekrefter altså prøvene at legen døde av ebola.

Legens kone, som selv var lege, ble også smittet og satt på isolasjonsavdeling. Snart blir det også kjent at legens søster, Chineyere Enemuo, har fått ebola.
Hun utgjør dermed det 18.tilfellet av bekreftet ebola i Nigeria.

Dette var en katastrofe. I Lagos var det nå igjen bare én som var bekreftet syk, og rundt 40 som fortsatt var under overvåkning. Men nå økte plutselig tallet på personer under overvåkning kraftig, og ingen visste hva som videre kom til å skje.

70 personer fra Port Harcourt ble umiddelbart satt under overvåkning, og hotellet hvor mannen mottok sin behandling, Mandate Hotel, ble desinfisert. Snart viste det seg at antall mennesker som måtte settes under overvåkning i Port Harcourt, basert på legens og de andre smittedes bevegelser, var mer enn 200, og dette var et tall som stadig økte. Helseministeren informerte om at en behandlingsgruppe var blitt sendt til Port Harcourt, og et mobilt laboratorium skulle også sendes.

Status 3.september var at 255 mennesker var under overvåkning i Port Harcourt, i tillegg til de 41 gjenværende i Lagos. Enemuos syke kone var fraktet til isolasjonsavdeling i Lagos, så var også deres lille baby, mens hans søster ble holdt i karantene i Port Harcourt.

Det syvende ebola-dødsfallet i Nigeria skulle bli en eldre dame med hjerteproblemer som hadde vært pasient på Good Heart Hospital hvor Enemuo ble innlagt, og dermed blitt smittet. Hun døde den 3. september, og samme dag ble hun og Enemuo gravlagt side om side i en begravelse utført i tråd med WHO’s retningslinjer for denne typen begravelser: Kistene og de døde håndteres av personell i fullt beskyttelsesutstyr. Levningene pakkes først inn i «bodybags» og legges i kisten, deretter blir også kisten selv forseglet med vanntett plast, før den senkes ned i jorden.
Ettersom kvinnen ble gravlagt sammen med legen, og legens kone på samme tid etter eget ønske ble overført til isolasjonsenheten i Lagos, slik at hun ikke lenger var å finne på isolasjonsavdelingen i Port Harcourt, oppstod et hårdnakket rykte om at legens kone også skulle ha dødd. Dette ble avkreftet fra offisielt hold.

Myndighetene undersøkte nå om ECOWAS-sjåføren som hadde unndratt seg karantene, og dermed var årsaken til denne eskaleringen i Port Harcourt, kunne stilles for retten for uaktsomt drap.

 

“Given these multiple high-risk exposure opportunities, the outbreak of Ebola virus disease in Port Harcourt has the potential to grow larger and spread faster than the one in Lagos”

– WHO statement, 4.september

 

TO BE CONTINUED

 Til kapittel 1

 Forrige kapittel

Neste kapittel

 

Referanser

Nigeria’s ebola outbreak spreads

Ebola in Rivers, ECOWAS Official May Face Manslaughter Charges

Ebola: Late doctor buried in PH

Guidelines for management of deceased with suspected ebola cases