Kapittel 3 – Ebola offisielt bekreftet i Nigeria

Det vakte internasjonal oppsikt da Nigerias helsemyndigheter 26. juli kunngjorde at den liberisk-amerikanske tilreisende som kollapset på flyplassen i Lagos, døde av ebola, og dermed var det første registrerte ebolatilfelle noensinne i Nigeria. Nigeria er Afrikas mest folkerike land med 170 millioner mennesker, og er også den største økonomien og største oljeprodusenten i Afrika. Skulle det bryte ut en ebola-epidemi her, kunne det ikke bare få følger for millioner av mennesker i Nigeria, sykdommen kunne også lett spre seg til andre deler av verden, via de mange internasjonale tilreisende.

 

Avstanden mellom Nigeria og de ebola-rammede landene i vest

Avstanden mellom Nigeria og de ebola-rammede landene i vest

 

Et av de første tiltakene myndighetene gjorde var å sette igang kartlegging av alle som hadde hatt kontakt med Patrick Sawyer etter ankomst i Nigeria – dvs på flyplassen, ved transport til sykehus, og på hospitalet. Man tok også kontakt med flyselskapet for å finne ut hvem som delte fly med ham. Det var rundt 50 personer, men siden det ikke var setereservasjon på denne flighten, var det ikke mulig å finne noen dokumentasjon på hvem de var som hadde sittet nærmest Sawyer. Passasjerlisten ble oversendt myndighetene, men ikke offentliggjort for publikum. Fra flyselskapets side var det uaktuelt av diskresjonsgrunner å publisere offentlig navnene på passasjerlisten slik at pressen skulle få fatt i den.

Til å begynne med ble det oppgitt at Nigerias ambassadør i Liberia hadde sittet på samme fly som Sawyer, noe som førte til at liberiske myndigheter tok til orde for å isolere ambassadøren ved ankomst til Liberia. Dette ryddet imidlertid helseministeren i Nigeria, Onyebuchi Chukwu, raskt opp i, og avkreftet at det var snakk om samme fly. Dermed unngikk man en pinlig diplomatisk knipe mellom Liberia og Nigeria.

Helsemyndighetene gikk ikke til det skritt å isolere flypassasjerene. Mange av dem hadde uansett reist videre til andre steder før det ble kjent at Sawyer hadde ebola. Man fokuserte istedet på dem Sawyer hadde hatt kontakt med etter at han ankom landet. I første omgang identifiserte man 59 stykker, inkludert flyplasspersonellet, legene som behandlet ham på sykehuset, sykepleierne som tok seg av ham på flyplassen, og de tre ECOWAS-ansatte som møtte ham. Denne listen ble imidlertid lengre, ettersom man også måtte inkludere de som behandlet blodprøvene hans og andre prøver, og til slutt de som tok seg av kremeringen av kroppen hans. Alt i alt satt man med 70 registrerte personer som måtte holdes under overvåkning de neste 21 dager, for å være sikker. I tillegg opprettet man nødtelefonnumre folk kunne ringe dersom de mistenkte at noen hadde ebola, og man startet utdeling av beskyttelsesdrakter til helsepersonell.

Arik Air, Nigeria’s største flyselskap, meldte 28. juli at de la ned alle sine flyvninger til Liberia og Sierra Leone på grunn av risikoen for spredning av Ebola over landegrensene. ASKY Airlines, flyselskapet Sawyer hadde reist med, fikk fra 29. juli ikke lenger fikk tillatelse til å operere i Nigeria. Men etter møter mellom Nigerias luftfartsmyndigheter, helseeksperter og toppledelsen i flyselskapet, ble forbudet hevet noen dager senere, etter at ASKY hadde kunnet dokumentere en rekke tiltak som var satt igang for å hindre spredning av ebolaviruset via luftfarten, og også stoppet sine flyvninger til Liberia og Sierra Leone. Flyvninger til og fra Guinea ble ikke stoppet, men alle flypassasjerer som forsøkte å forlate Guinea ville bli screenet for tegn på sykdom. Også ved det store knutepunktet for flytrafikk i Lomé i Togo ble flypassasjerer sjekket for sykdom før de fikk gå ombord, og fra 31. juli bestemte luftfartsmyndighetene i Nigeria at screening skulle utføres på alle de internasjonale flyplassene i landet. Screeningen foregikk ved hjelp av et håndapparat som lot en sjekke temperaturen til passasjeren, og hvis temperaturen ga grunn til bekymring var det obligatorisk å avgi en blodprøve.

ASKY Air, Boeing 737

ASKY Air, Boeing 737

 

Sawyers dødsfall hadde virkelig satt Nigeria i alarmberedskap. Det private sykehuset hvor han ble behandlet, First Consultant Hospital, ble evakuert straks etter dødsfallet og beordret stengt i en uke, mens sykehuset ble fullstendig sterilisert etter retningslinjer fra WHO (Verdens Helseorganisasjon). De som jobbet på sykehuset skulle også holdes under nøye overvåkning de neste ukene.

Selv om det offisielt ble hevdet at Sawyer øyeblikkelig var blitt isolert på sykehuset, er det et faktum at man ikke mistenkte ebola initielt, og at pasienten først fikk denne diagnosen 4-5 dager etter ankomst. Dermed må man anta at han ikke ble behandlet med den uhyre varsomheten ebola krever, og at “karantenen” han først ble satt i ikke nødvendigvis holdt den foreskrevne standard. Likevel var den offisielle informasjonen at Sawyer var blitt håndtert på aller beste måte fra første stund, og det var ingen grunn til å frykte videre spredning av sykdommen, selv om man ønsket å isolere og overvåke dem som hadde hatt kontakt med Sawyer.

De som ble satt under overvåkning, ble bedt om å holde seg hjemme og ikke forlate stedet. Daglig ville de bli inspisert av et team med helsearbeidere, som undersøkte om de var iferd med å utvikle sykdom. Samtidig fikk deres nærmeste grundig informasjon om hvordan man oppdager symptomer, og hvordan man unngår å bli smittet. Hvis noen under overvåkning ble syke med symptomer på ebola, ville de bli isolert i egne karanteneavdelinger på et sykehus eller i en spesialbygd teltkonstruksjon satt opp for dette formålet. Inn hit kunne kun autorisert helsepersonell ikledt beskyttelsesdrakt få tilgang.

Først 5.august ble det innrømmet fra offisielt hold at Sawyer ikke hadde vært i karantene de første 24 timene på sykehuset, ettersom man ikke mistenkte ebola på det tidspunktet.

 

TO BE CONTINUED

 Til kapittel 1

 Forrige kapittel

Neste kapittel

 

Referanser:

Ebola: Nigerian Ambassador to Liberia had no contact width dead victim – Lagos Government

Arik Air suspends flights to Liberia, Sierra Leone

Nigeria acknowledges slow response in ebola case