Sakset/Fra hofta

Kapittel 9: Mirakelet i Nigeria

 

Murphys lov sier at “alt som kan gå galt, vil gå galt”. I de vestafrikanske landene ser dette virkelig ut til å være tilfelle. Fra 20.juli  – da Sawyer gjorde sin flyreise til Nigeria – og fram til 20. september, hadde antall registrerte ebolasmittede i Vest-Afrika økt fra 1093 til 5843, og antall dødsfall fra 660 til 2803. En måned senere, 20. oktober, skulle tallene ligge på hele 9911 registrerte tilfeller og 4868 dødsfall – i den grad det fortsatt var mulig å registrere dette. Sykehusene hadde ikke på langt nær kapasitet lenger til å ta imot alle de som kom, og svært mange ble syke og døde uten å ha blitt registrert. Utviklingen i Guinea, Sierra Leone og Liberia var fullstendig ute av kontroll.

Men Nigeria opphevet Murphys lov – om enn bare i disse spente ukene etter utbruddet i Port Harcourt: Hendelsen hadde potensiale i seg til en katastrofe, men her ser det virkelig ut som nesten alt som kunne gå bra, gikk bra.

Det ble nemlig bare 4 tilfeller av ebola i Rivers State: Legen og den eldre damen som døde, samt legens kone og søster som begge overlevde. Ingen av deres kontakter ble syke. Ingen av sykehusets ansatte, ingen flere pasienter, ingen av kirkeforsamlingens håndspåleggende medlemmer ble smittet. Hvordan er det mulig?

I Lagos var siste ebolapasient blitt friskmeldt den 8. september. Den aller siste som ble holdt under overvåkning i Lagos, var et mistenkt tilfelle som viste seg å ikke være ebola, og dermed slapp denne personen ut fra karantenen den 19.september. I Port Harcourt gjenstod nå bare 25 personer som var under overvåkning, og her var ingen syke eller mistenkte tilfeller av ebola. På datoen 22. september var overvåkningsperioden deres over. Den 21 dager lange karantenetiden utløp denne dagen, uten at et eneste nytt sykdomstilfelle var oppstått i Rivers State. Dette er mirakelet i Nigeria.

Stolt erklærte helseministeren Nigeria for ebola-fritt den 23. september. Presidenten i landet, Goodluck Jonathan, var reist til FNs Generalforsamling i New York, og mottok stor applaus da han delte den gode nyheten med forsamlingen.

Imidlertid kunne ikke Nigeria erklæres ebolafritt etter WHO’s målestokk før etter 42 dager (2*max inkubasjonstid, 21 dager) fra siste registrerte sykdomstilfelle. Derfor måtte Nigeria altså vente helt til 20.oktober før de offisielt var ebolafri i verdenssamfunnets øyne. Men dette var kun en formalitet: I Nigeria priste man seg lykkelige fra den datoen de siste i karantene slapp ut.

Status for antall ebolatilfeller totalt var 19 ( 15 i Lagos og 4 i Port Harcourt ), og antall døde var 7 ( 5 i Lagos, 2 i Port Harcourt ). WHO lister imidlertid 8 dødsfall, til tross for at det er klart at det er kun 7 bekreftede eboladødsfall i Nigeria (noe også WHO tilkjennegir i sine rapporter). Grunnen til at det opereres med ulike tall framstår som noe uklar, men generelt kan det sies at mens Nigeria nitidig registrerte bekreftede tilfeller, opererer WHO vanligvis med en tredelt definisjon: Bekreftede tilfeller, sannsynlige tilfeller og mistenkte tilfeller.  I WHO’s rapporter (DON’s – Disease Outbreak News) teller man ikke bare de bekreftede tilfellene, også ubekreftede men sannsynlige og mistenkte tilfeller regnes med i totalen. Dermed blir det slik at dersom en person dør som man mistenkte hadde ebola, føres vedkommende inn i statistikken – selv om det senere skulle vise seg at personen testet negativt.

DON-rapporter kommer på løpende bånd med få dagers mellomrom, og man går ikke tilbake og retter på en rapport som allerede er utgitt, selv om uheldige dobbelttellinger forekommer. Dette er vanlig praksis, og sannsynligvis er det dette som har skjedd her. WHO har altså ikke bestridt det bekreftede dødstallet Nigeria har oppgitt, som er 7 personer, men ettersom WHO-statistikken sier 8 er det dette tallet som er blitt offisielt kjent ute i verden, gjennom media.

Sluttresultatet var altså 19 tilfeller totalt, hvorav 7 døde og 12 overlevende. Dette gir ebolautbruddet i Nigeria en dødelighet på bare 40% ! Et tall mye lavere enn de 70-90% vi ser i andre land. At et overbefolket land i Afrika med store mangler og fattigdom til tross for sin oljeindustri skulle lykkes med å bekjempe ebolaepidemien på så kort tid, er en nesten helt utrolig bedrift, i afrikansk perspektiv.

 

“This is a spectacular sucess story that shows the world that ebola can be contained. But we must be clear that we’ve only won a battle. The war will only end when all West Africa is also declared free of ebola”

– Rui Gama Vaz, a WHO representative in Nigeria

 

TO BE CONTINUED

 Til kapittel 1

 Forrige kapittel

Neste kapittel