Tavle

Disse som pirker i detaljer ved Pippi og Tintin og Tom & Jerry og gudene vet hvilke andre som ikke er akseptable å servere dagens forsvarsløse smårollinger ufiltrert, er egentlig noen stakkarslige amatører sammenlignet med enkelte amerikanske studentpolitikere.

Den litterære kanon man utsettes for i løpet av studiene, anbefales nemlig av studentrepresentanter i California å merkes med advarsler mot ord som kan få en til å miste likevekten i en slik grad at det kan resultere i posttraumatisk stresslidelse – hva enten ordene beskriver vold, rasisme, sex, homofobi, kvinnediskriminering, etnosentrisme, antisemittisme, kolonialisme and whatnot. Hverken Shakespeare eller Dante kan gjøre seg håp om å finne nåde.

De tar i det minste ikke til orde for ikonoklasti. Mon tro hvor mange forskjellige advarsler som behøves på røverfortellingene av Øvre Richter Frich?

New York Times