Nytt

Norske medier har ikke villet høre på advarslene om hva som skjer i Sverige. Det er noe som befinner seg i randsonen, som man helst ikke vil se. Nå kommer advarslene fra kommentarer i aviser som Expressen, og ordene er like sterke som det man tidligere har hørt fra stemmer utenfor: – Sverige går sönder.

Sverige går istykker

– Allting kan gå itu, men ett Sverige kan gå i tusen bitar … (fritt etter Björn Afzelius)

Anna Dahlberg i Expressen:

Regeringen signalerar nu att den är beredd att ge rättsapparaten mer muskler i kampen mot extremismen. Det är ett sent, men välkommet uppvaknande. Däremot står regeringen fortsatt handfallen inför den okontrollerade flyktingsituationen.

I en månads tid har regeringen förklarat att dagens nivå på runt 10 000 asylsökande i veckan är ohållbar och riskerar att leda till systemkollaps. Ändå händer nästan ingenting. Det är lika häpnadsväckande som oförsvarligt.

Stefan Löfven sätter Sveriges framtid på spel. Nu måste han fatta de avgörande besluten – att uppmana Miljöpartiet att lämna regeringen och sedan lägga om svensk migrationspolitik 180 grader tillsammans med Moderaterna. 

Det finns ingen mer tid att spilla och det finns inga försiktiga kompromisslösningar som kan rädda Sverige ur dagens situation. Sveriges oansvariga politik har fört oss till en punkt där vi måste fatta smärtsamma beslut. Hela vår självbild måste omvärderas.

Löfven kan inte fortsätta ducka medan Sverige går sönder.

Det er noe uhyggelig over det som skjer i Sverige. Man skulle kunne kalle det den svenske tragedien. Det er en tragedie svenskene selv har iscenesatt, den er ikke påtvunget utenfra, og det er nettopp dette som gjør den så fasansfull.