Aftenposten har i dag en historie som får adrenalinet til å stige hos de fleste: Et grovt tyveri fra en butikk i Oslo fører til umiddelbar henleggelse fra politiets side, men eieren har bilder av tyven og legger det ut på butikkens facebookside med 800 følgere. Det reagerer Datatilsynet på og gir ham 25.000 i bot.

Stort sørgeligere kan ikke mangel på lov og rett illustreres. Instansen som skulle ordnet opp, henlegger en sak der det foreligger klare bevis. I stedet blir offeret straffet for å ha forsøkt å mobilisere allmennheten.

Datatilsynet presterer å kalle dette for selvtekt, og leder for juridisk avdeling, Kim Eilertsen, mener sogar at butikkeieren ikke er bedre enn tyven. Man må kunne si at Eilertsen mangler grunnleggende forståelse av hva som er rettsbevissthet. Å mobilisere offentligheten gjennom sosiale medier er vanlige folks svar og eneste middel når politiet ikke gjør jobben sin. Å likestille dette med et lovbrudd sier mye om hvor ideologisk belastet offentlige etater er blitt.

Den uheldige butikkeier heter Bjørn Ingar Kilde og driver Nye Sømsenteret i sentrum av Oslo.

I mai ble hans bærbare Mac stjålet fra butikken som selger symaskiner, stoffer og garn. Overvåkingskameraet i lokalene fanget tydelig opp at en mann stjal datamaskinen bak ryggen på Kilde.

Spontant la han ut bilder av tyven på butikkens Facebook-side, med rundt 800 følgere. Men en av disse reagerte på at bildene ikke var sladdet og klaget saken inn for Datatilsynet.

– Jeg ble oppringt av vedkommende. Etter samtalen slettet jeg bildene, men en måned senere får jeg et fem sider langt brev fra Datatilsynet om at jeg er ilagt en bot på 25.000 kroner.

– Det synes jeg er ganske provoserende. Jeg rakk ikke engang å sende politiet bildene før saken ble henlagt, sier Kilde.

Politiet klager på ressursmangel, men henleggelser av saker hvor det foreligger klare bevis svekker publikums tillit til politiet. Det er noe galt med prioriteringen. Politiets praksis krenker folks rettsfølelse.

Det gjør i høy grad Datatilsynet også, og det er deres opptreden som er mest oppsiktsvekkende. Datatilsynet går inn og straffer offeret, fordi det har forsøkt å rette opp en forbrytelse.

Leder av juridisk avdeling kan ikke ha forståelse for folks rettsfølelse. Han er ute på «a mission», som er å oppdra borgere som ikke har de rette holdninger. Men det synes som om det er Eilerstens holdninger det er noe galt med.

– De har vurdert saken ut fra hvor store ulemper billedpubliseringen har hatt for tyven. Jeg synes det er rart at det er tyven som skal ha fordelen her, sukker Kilde.

Han anket boten og sa den var høy i forhold til butikkens beskjedne omsetning. Det hjalp ikke. Datatilsynet mener postingen av tyvens bilde usladdet, var grovt.

– Her er det lagt ut sensitiv informasjon på internett som omfattes av reglene i personopplysningsloven. Selv om man har video og bilder av det som påstås å være en tyv, er det ikke noe som skal på internett. Det er ikke allmennheten som skal forfølge en straffbar handling, men politiet, sier Kim Ellertsen, leder i juridisk avdeling hos Datatilsynet.

..

Ellertsen har liten forståelse for at frustrerte butikkeiere bruker nettet og sosiale medier når politiet ikke stiller opp.

– Nei, egentlig ikke. Dette går på en generell respekt som er satt i samfunnet vårt. Hvis man hevner seg på politiets manglende ressurser ved å bruke gapestokk, er man ikke bedre enn det som påstås å være en tyv. Det blir selvtekt, og det skal ikke være slik at man har fripass hos Datatilsynet bare fordi man er irritert på politiet.

Eilertsens holdning er ikke forenlig med et demokratisk samfunn. Han og etaten har et autoritært forhold til landets lovlydige borgere. Eilertsen og Datatilsynet synes å ha mistet rettsfølelsen. Det er vanlige folk som har bevart den, og for det blir de straffet.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politiet-henla-sak-om-laptop-tyveri—offeret-fikk-bot-av-Datatilsynet-7659742.html#.U-SLqGRB6xw

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.