Tor Sigurd Bransdal etterlyste tyver på Facebook. For det fikk han en bot på 75.000 kroner av Datatilsynet. (foto: skjermdump, NRK)

Datatilsynet krenker folks rettsfølelse. Dessverre er tilsynet også i stand til å straffe folk som har bevart sansen for rett og galt.

Tor Sigurd Bransdal anmeldte et tyveri. Politiet henla saken, deretter etterlyste Bransdal tyvene på Facebook. Det syntes Datatilsynet var så grovt at de ila ham en bot på 75.000 kroner.

Bransdals Facebook-innlegg kostet ham 75.000 kroner.

Hvis du kjenner igjen tittelen på denne saken, har du helt rett: Vi skrev om en nesten tilsvarende sak for tre år siden:

Stort sørgeligere kan ikke mangel på lov og rett illustreres. Instansen som skulle ordnet opp, henlegger en sak der det foreligger klare bevis. I stedet blir offeret straffet for å ha forsøkt å mobilisere allmennheten.

Det er vanlige folk som har bevart rettsfølelsen, og for det blir de straffet.

 – Det er klart det er bittert. Jeg føler det plutselig er meg som er blitt kjeltringen i saken, sier Bransdal til NRK.

I mai i år ble verkstedeier Tor Sigurd Bransdal frastjålet et stillas verdt 50.000 kroner. Overvåkningsbildene viser to menn som står utenfor verkstedet.

Politiet henla saken. I henleggelsen står det: «De underrettes om at forholdet er henlagt da det ikke er fremkommet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen.»

Her står tyvene utenfor inngangsdøren til Vågsbygd bilverksted. (Foto fra overvåkingskamera)

Bransdal har flere ganger tidligere opplevd tyveri på verkstedet i Vågsbygd.

Han reagerer på at det ofte har tatt lang tid før politiet har kommet, og sier til NRK at han føler politiet ikke prioriterer slike lovbrudd.

Stasjonssjef på Vågsbygd politistasjon, Ole Segberg, sier han forstår at Bransdal blir frustrert, men at man dessverre ikke klarte å komme videre i saken.

– Kan publikum ha tillit til at politiet tar slike saker alvorlig?

– Ja, det mener jeg. Men så er det noen saker som vi ikke klarer å oppklare, og det er noe vi beklager sterkt. Jeg kan si med hånda på hjertet at vi virkelig prøver.

I mai la Bransdal ut et bilde på Facebook av de to personene som angivelig stjal fra verkstedet hans.

Da slo Datatilsynet til. Tilsynet reagerte på at han la ut usladdede bilder fra et overvåkningskamera.

Bransdals innlegg på Facebook fikk kraftig respons og ble delt av mange.

Datatilsynet har gitt ham varsel om bot på 75.000 kroner, selv om bøter i liknende saker ligger på rundt 25.000 kroner.

Denne saken er imidlertid «svært alvorlig» mener tilsynet:

– Vi har valgt å ilegge bot fordi vi mener det her foreligger et svært alvorlig brudd på personvernloven, sier Gullik Gundersen, juridisk rådgiver i Datatilsynet.

Tilsynet mener at det foreligger ekstra skjerpende omstendigheter i saken:

– Her er det flere ting som legges til grunn. Det har for det første bidratt til en omfattende spredning av bildene, og det har i tillegg vært en skjerpelse av gebyrene i sånne type saker, sier Gundersen.

Dette er det «svært alvorlige»: Bildet er spredd. Og det har «vært en skjerpelse av gebyrene i sånne type saker». For de ansatte i Datatilsynet er antagelig logikken innlysende.

Overvåkningsutstyret Bransdal brukte er lovlig. Det er kun innlegget på Facebook Datatilsynet reagerer på.

Publisering av overvåkningsbilder er et kjent og kjært tema for Datatilsynet. Gundersen forteller at tilsynet har «opprettet sak på fem forhold» hittil i år. I tre av dem er det varslet overtredelsesgebyr.

Gundersen og Datatilsynet har mistet rettsfølelsen. Vanlige folk har bevart den, og for det blir de straffet.

Det er tydelig at Datatilsynet gir pokker i hvordan de blir oppfattet. Slik bidrar de til å undergrave sin egen legitimitet. Men hvorfor gjør de det med slik entusiasme og nidkjærhet?

 

NRK: Etterlyste tyver på Facebook – fikk bot på 75.000 kroner

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂