Tavle

Den tidligere leder av Islamsk Råd Norge, Said Kobilica, kritiserer PST for å ha nevnt at trusselen kommer fra en islamistisk gruppe med utspring i Syria. Han mener PST kun skulle snakket om «ekstremister».

– Gårsdagens advarsel fra PST er veldig uforsiktig og skadelig for det muslimske samfunnet i Norge. Var det virkelig nødvendig å nevne «en ekstrem islamistisk gruppe»?

..

– De burde heller sagt ekstreme grupper. Nå bidrar dette til å stigmatisere muslimer, og legge enda større press på en allerede presset gruppe, sier Kobilica. Han sier mange nordmenn forbinder terrorisme med muslimer, og at dette er en stor belastning for det muslimske miljøet.

Kobilica mener det at PST nevner islamister er en belastning for norske muslimer. Det er det selvsagt. Men mener han at hvis det f.eks var høyreekstreme trusselen kom fra, så skulle myndighetene unnlatt å fortelle det fordi mange på høyresiden kunne føle seg mistenkeliggjort? Og hvordan skal folk beskytte seg mot en trussel som ikke bare er uspesifikk, men som man ikke får vite hvor kommer fra? Kobilicas kritikk tyder på en manglende samfunnsforståelse som slår tilbake på den gruppe han forsøker å forsvare.

Trusselen er reell. Et 50-tall norske muslimer har reist til Syria for å drive jihad. Skulle mediene tidd med den opplysningen også. På hvilket tidspunkt har de lov til å si noe? Hvem skal avgjøre hva norske muslimer tåler? Spørsmålene som Kobilicas kritikk reiser, viser hvor håpløs kritikken er.

 

http://m.db.no/2014/07/25/nyheter/terror/innenriks/pst/34502372