Sverige Radio  har nevnt ”høyreradikal” vold 22 300 ganger over en tidsperiode, samtidig som de bare hadde brukt uttrykket ”venstreradikal” 457 ganger. Ut fra informasjonen gitt av SR kunne en få inntrykk av at de høyreekstreme var 49 ganger mer truende enn de venstreekstreme. Tilsvarende tall fra Dagens Nyheter var fem ganger mer, for Aftonbladet […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.