For første gang siden 2003 har høyreekstrem vold gått tilbake i Tyskland. Derimot økte venstreekstrem vold med hele 49,5 prosent bare i løpet av de tre første kvartalene i 2009.

Ifølge Bundeskriminalamts statistikk sank antallet personer som blir skadet at voldelige høyreekstreme/nynazister kraftig i løpet av 2009, fra 713 personer i perioden januar-november 2008 til 614 i samme periode i fjor. Det tilsvarer en nedgang på nesten 14 prosent, og står i skarp kontrast til den dramatiske økningen i venstreekstrem vold.

Det er imidlertid ikke registrert noen nedgang i antallet høyreekstreme ikke-voldelige lovbrudd: saker der høyreekstremister bryter tysk lov ved å gjøre nazihilsen, male hakekors på vegger og setter fram rasistiske utsagn steg litt i 2009.

NRK: Mindre høyreekstrem vold