Tavle

Opprinnelig var den utenlandske statsborgeren tiltalt for voldtekt og voldtektsforsøk mot 14 kvinner. Overgrepene begynte i 2004. I januar iår ble han funnet skyldig i 11 voldtekter av Oslo tingrett, men anket dommen. Nå er den 36 år gamle basketballtreneren kjent skyldig i fem voldtekter og ett voldtektsforsøk i Borgarting lagmannsrett . Kun fire av ofrene tilhørte basketballmiljøet. Treneren har også jobbet i skolefritidsordningen, som gymlærer på en videregående skole og i en barnehage.

– Alle er påført store psykiske skader. De har opplevd en så sterk integritetskrenkelse at det har preget eller preger deres liv i så stor grad at deres livskvalitet har blitt vesentlig redusert. Det som utpeker seg, er at de fornærmede sitter igjen med en følelse av skyld og skam. De føler fordømmelse fra folk rundt seg. Det har rykket ved deres selvbilde. Mange har båret på dette alene, noen har aldri fortalt det til noen, og noen er fortsatt redde for at familien skal få vite om overgrepene. For noen vil det bety skam og vanære for hele familien hvis dette blir kjent, og noen vil bli utstøtt fra familien, sa advokat Rjukan.

Aktor ha lagt ned påstand om 11 års fengsel., men forsvarer Johnny Veum vil ha dette redusert til 8 års fengsel. Veum mente også at en nådeløs mediedekning og det faktum at tiltalte er utenlandsk statsborger og dermed vil få en tøffere soning enn nordmenn, må tillegges vekt.

Forsvarer Johnny Veum ba lagmannsretten om å ta hensyn også til den 36 år gamle tiltalte og hans muligheter til å vende tilbake til samfunnet etter sonet straff.

Dom i saken forventes 27.juni.

Såvidt jeg forstår så skal den utenlandske voldtektsforbryteren sone i norsk fengsel. Hva mener Veum med at utenlandske statsborgere får en tøffere soning enn nordmenn? Hva slags automatikk i tøffere soning er det Veum antyder her og hvorfor skulle dette gi noen strafferabatt? Norske fengsler er fulle av utenlandske statsborgere, han skiller seg i så måte ikke spesielt ut.

Aftenposten

Les også