Kommentar

Bilde: En facebook-live-sendt voldtekt i Uppsala vakte oppsikt:  De tre dømte er 18, 21 og 24 år gamle. Uppsala tingsrätt dømte 18-åringen til ett års fengsel for voldtekt, mens 21-åringen fikk to år og fire måneder for voldtekt og medvirkning til voldtekt. De to er afghanske statsborgere.

En ny stygg voldtekt har dukket opp, bare tre dager etter at tre syriske brødre ble frikjent for voldtekt av en 13-åring i Haugesund.

Det spesielle er at mediene ikke omtaler det som er det viktigste ved dommen, eller bare streifer problemstillingene: Skal kultur/religion regnes som formildende omstendighet? Det bryter med norsk rettsbevissthet. Hvordan er det overhodet mulig å forestille seg at dommere skal kunne vurdere kulturens betydning? Ut fra hvilke kriterier? Hvor lang tid tar det før man kan regne med at de er ansvarlige? Hvis man tenker etter sier det seg selv at rettsvesenet vikler seg inn i umulige konstellasjoner: Hva med de som har tilbragt tid i andre land før de kommer til Norge? Skal utenforskap komme tiltalte til gode? De velmente forklarer jo det meste med utenforskap og gir oss skylden for utenforskapet. Vil det ikke da være rimelig om tiltalte ble erklært uskyldig, eller fikk strafferabatt?

Det virker som om Gulating lagmannsrett har gitt etter for trangen til å være god og forstående.

Men det skjer på offerets bekostning.

Mediene vegrer seg mot å se den større sammenhengen. Hvis kultur skal bety noe for skyldspørsmålet kan man like gjerne snu det den andre veien: Disse unge menn kommer hit med islams og Midtøstens kvinnesyn og derfor er det dobbelt så viktig å statuere et eksempel: Vi godtar ikke at islams kvinnesyn praktiseres overfor våre jentunger.

Man kan ikke fri seg fra følelsen av at det er det motsatte som driver toneangivende kretser: Imøtekommenhet overfor muslimer. De skal integreres, om det så betyr at norsk lov og norsk arbeidsliv, skole og politikk og religionsforståelse skal tilpasses islam.

Det vil i så fall føre til et brudd med tusenårig norsk kultur. For islam i sin nåværende form er ikke forenlig med norsk kultur.

Frikjennelsen i Haugesund åpner for en relativisering av lov og rett som kan få store følger.

Hva sier kvinnene? Forstår de betydningen av hva som foregår? Eller vil de ikke?

13-åringene i Haugesund tilhørte samfunnets lavere lag. De det ofte går dårlig med. Det var de samme jentene de pakistanske mennene i Rotherham gikk etter. De fikk misbruke jentene i flere år. Ingen turde si noe og det sies at det var fordi de ikke ville bli anklaget for r-ordet. Jeg tror det like mye skyldes den frykt som islam skaper. Man blir redd sin egen skygge. Man blir redd for å si sannheten.

Men sannheten kan ikke undertrykkes. Ikke så lenge det lever mennesker for hvem friheten er uunnværlig og umistelig.

Når det gjelder døtrene våre forstår fedre at de må beskytte dem.

Nå har en mindreårig jente blitt voldtatt på fest av to 15-åringer med utenlandsk bakgrunn. Politiet er uhyre tilbakeholdende med opplysninger, og det i seg selv setter fart i spekulasjonene.

Glemmer politiet og mediene at informasjon sprer seg på sosiale medier: Dette er ressurssterke familier fra Asker, noen går i klasse med 15-åringene. De vet hva som foregår, og de blir så opprørt at de ikke klarer å tie stille. Det er normalt. Hvordan kan myndighetene tro at de skal kunne legge lokk på slike overgrep?

For det er taktikken: Vær sparsom med informasjon, vent til følelsene roer seg og håp at det hele går over.

Men det går ikke over. Det blir nemlig mer og mer. Folk har begynt å forstå sammenhenger som mediene ikke vil se.

TV2s reportasje om 15-åringer i Oslo som «bøtelegger» jevnaldrende for latterlige påskudd og det i beløp på 1.000 – 1.200 kroner, rammer mange: Ikke bare barnet, som slutter på fotballen og trekker seg tilbake. Det rammer familien, slekt og venner. Tusenvis av mennesker vet om «utviklingen» og de merker uviljen mot å snakke høyt om den. Det øker deres smerte.

Politikere og medier som ikke vil se hva det handler om, vil miste troverdighet. En SV-politiker kalte bilbranner en «drøy rampestrek». Mediene syntes også at FrP forsøkte å utnytte hendelsene på skamløs måte. Men hvem er skamløs?