Overskriften i Haugesunds Avis fikk komprimert hva det handlet om: Tre syriske brødre frifunnet for å ha voldtatt 13-åring. Leserens første reaksjon er: Dette kan ikke stemme. Men det gjør det.

Gulating lagmannsrett frifant de tre syriske brødrene på 20, 21 og 25 år for å ha voldtatt en 13 år gammel jente 28. mai i fjor og hatt seksuell omgang med en annen 13-åring. Juryen trodde på brødrenes forsikringer om at de trodde jenta var 18 år.

Det er bare det at loven har et særlig vern for jenter under 14 år. Hvis du har seksuell omgang med en så ung jente kommer det objektive straffeansvar inn. Det hjelper ikke om du ikke visste. Loven opererer med objektivt ansvar i en rekke sammenhenger, der lovgiver vil understreke alvoret. Der alvoret er stort nok opphever det subjektiv skyld. Du er skyldig selv om du var i god tro.

I tilfellet jenter under 14 år er dette lovgivers måte å beskytte unge jenter på seksuelt.

Ut fra beskrivelsen i Haugesunds avis forstår man at 13-åringen var «frempå» og gjerne ville fremstå som eldre, også seksuelt. Men det er nettopp det som er lovens hensikt: Å beskytte de svake. Jenter som er 13 år og utgir seg for 18 er ofte personer som trenger å beskyttes mot seg selv.

Men i dette tilfellet har lagmannsretten valgt å se bort fra dette og heller trodd på mennene. Dermed forlater lagmannsretten hevdvunne prinsipper som ligger til grunn for loven.

Frikjennelsen krenker folks rettsbevissthet.

Tingretten slo fast rettstilstanden da den dømte brødrene:

Haugaland tingrett ga også uttrykk for at jenta, som det ble vist videoavhør av, tross sine 13 år har en noe voksen framtoning og slik sett, under gitte omstendigheter som klær og sminke, kunne gitt inntrykk av å være rundt 18 år gammel. Retten la imidlertid avgjørende vekt på at det etter straffelovens forarbeider, påhviler den som har seksuell omgang med mindreårige en svært streng aktsomhetsplikt.

Men lagmannsretten tar brødrenes parti og det kan vanskelig forklares på annen måte enn at kulturavstand  er formildende omstendigheter.

Det var to jenter i leiligheten til brødrene den mai-kvelden, og juryen svarte nei på spørsmål om overgrep mot begge de to jentene på 13 år:

Alle tre var tiltalt for å ha voldtatt den ene, mens to av dem var tiltalt for å ha begått seksuell handling mot den andre.

Juryen svarer bare ja eller nei og begrunner ikke sin avgjørelse. Jentas bistandsadvokat Benedicte Storhaug lurer på om juryen har lagt vekt på forsvarernes argumenter om at retten måtte ta hensyn til de tre brødrenes kulturelle bakgrunn:

– Jeg kan ikke vite hva de har lagt vekt på, men det ble prosedert på slike ting, sier Storhaug som skal møte jenta tirsdag.

 Forsvarerne la vekt på at manglende språk- og kulturkunnskaper gjorde det vanskelig for å kunne tolke jentenes alder.
I så fall har juryen innført et nytt prinsipp i norsk rettspleie, som åpner for en relativisering av lov og rett. For hvem skal vurdere hvor mye en annen kultur skygger for at man oppfatter lov og rett?
Hva med kulturer hvor det er lov å ta seg til rette overfor jenter? Skal det også være en formildende omstendighet?
Juryen har åpnet et Pandoras skrin og fagdommerne hadde ingen innvendinger. Brødrene ble derfor løslatt med en gang.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂