Tre brødre som ble frifunnet for voldtekt av ei 13 år gammel jente er tilkjent erstatning etter at de satt over ett år i varetekt.

De tre syriske brødrene hadde seksuell omgang med jenta i Haugesund for to år siden, men alle ble i fjor sommer frifunnet av Gulating lagmannsrett.

De faste satsene som gjelder oppreisning etter å ha sittet mer enn ett år skulle normalt ha gitt de tre brødrene på 19, 20 og 24 år en erstatning på om lag 160.000 kroner, skriver Haugesunds Avis. Sivilrettsforvaltningen halverte imidlertid denne summen ettersom den anså at de tre brødrene hadde gitt politiet gode grunner til å etterforske saken om voldtekt av 13-åringen og seksuell handling mot en jevngammel venninne i mai 2016.

Nå er brødrene tilkjent fra 75.850 kroner til 80.250 kroner i erstatning fra staten.

Mens den ene av forsvarerne, advokat Erik Lea, argumenterte for at de syriske brødrene burde få erstatning over normalnivået på 160.000 kroner for ett år i varetekt, mente påtalemyndigheten at de tre ikke burde gis noen erstatning i det hele tatt. Sivilrettsforvaltningen konkluderte med å legge seg på halvparten av normalen.

Frifunnet av lagmannsretten

De ble alle frikjent av juryen i Gulating lagmannsrett i fjor sommer etter at de anket dommene på fire år og tre måneders fengsel for å ha voldtatt den 13 år gamle jenta.

Frifinnelsen var ikke begrunnet, men ble tolket som at mennene hadde gjort tilstrekkelig for å forsikre seg om at de to jentene var 16 og 18 år gamle.

De to yngste skal også hatt seksuell omgang med jentas jevngamle venninne den samme maikvelden i 2016.

Den seksuelle aktiviteten med de to unge jentene skal ha funnet sted i brødrenes leilighet i Haugesund.

Jentene skal selv flere ganger ha opplyst at de var 18 og 16 år gamle da brødrene spurte, men i juridisk forstand er seksuell omgang med noen under 14 år å anse som voldtekt, selv om det skjer frivillig.

– I strid med høyesterettspraksis

Benedicte Storhaug er bistandsadvokat for den 13 år gamle jenta. Etter lagmannsrettens frifinnelse, sa hun til NRK at hun «tror det er enighet i saken om at brødrene ikke har lagt vekt på annet enn å basere seg på jentas selvrapportering av alder»:

– Det er klar høyesterettspraksis på at det ikke er nok. Når det da likevel blir frifinnelse, stikk i strid med høyesterettspraksis, så oppfatter jeg det som at de har lagt avgjørende vekt på at de tiltalte, som nå er frifunnet, har hatt begrenset kunnskap om norsk kultur, lovverk og manglende språkkunnskaper, sier hun.

Har søkt voldsoffererstatning

Tingretten dømte syrerne til å betale den voldtatte 13-åringen 100.000 kroner hver i erstatning. De to yngste måtte også betale 50.000 kroner hver til den andre jenta.

Jentenes bistandsadvokater valgte å ikke kreve erstatning i ankesaken i lagmannsretten.

For begge jentene er det søkt om voldsoffererstatning etter at brødrene ble frifunnet, men disse sakene er ikke avgjort ennå, opplyser bistandsadvokat Elisabeth Rød til Haugesunds Avis.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂