Nina Hjerpset-Østlie har sluttet som redaksjonell medarbeider. Det har mange fått med seg. Vi har overlatt til Nina å kunngjøre det på sin måte.

Det har hun gjort på facebook over helgen, og nå har hun gitt et intervju til Mina Hauge Nærland i Aftenposten/Osloby.no.

Nina sier mye som er i tråd med Document-ånden. Tonen i intervjuet er avslappet, men Hauge Nærland – samboer med redaktør for Journalisten, Helge Øgrim – forsvarer Aftenpostens innvandringsvennlige linje, for å bruke det omvendte uttrykket av hva de kaller Document.

Samtidig benytter Hauge Nærland seg av tendensiøse uttrykk i spørsmålene:

– Er deler av Oslo blitt ødelagt på grunn av innvandring?

– Du finner lommer i byen som har utviklet seg til å bli parallellsamfunn. Har du gått på Grønland om kvelden i det siste?

– Ja, jeg skulle akkurat spørre om det: Jeg har bodd på Tøyen/Grønland i 17 år, oppdratt to barn der og aldri opplevd det som problematisk?

– Ja, men det er også andre som har andre erfaringer.

– Men kan man slutte av slike enkeltfortellinger at alt er dårlig?

– Du er velartikulert og jobber i en stor avis. Mange som opplever problemene på kroppen er ikke så privilegert. Hos mange har det bygget seg opp en frustrasjon som selv om den ikke alltid er formulert på en akseptabel måte, er viktig.

Selv den som kun er henvist til Aftenposten som nyhetskilde vil over tid ha kommet til at «utviklingen» i Oslo handler om mer enn «enkeltfortellinger». Det er nesten utrolig at en journalist kan få seg til å stille et slikt spørsmål. Det er å undervurdere leserne.

Hvis det er slik at det er Document/Hjerpset-Østlie som gjør en fjær til fem høns, så er det altså skribenter som henne og Document som er skyld i den økte bekymring for «utviklingen»? Slik lyder bebreidelsen/anklagen.

På ramme alvor å tro at noen meget få mennesker er i stand til å skape en slik opinion, er i seg selv så søkt at det faller på sin egen urimelighet. Da må det være en meget skjør offentlighet.

En mer realistisk oppfatning må vel være at hvis disse synspunktene vinner gehør så er det fordi store deler av opinionen er enig i dem, men finner dem ikke reflektert i pressen/mediene.

Det er internett som gjør dette mulig. Som gjør at få mennesker kan nå langt ut. I stedet for å akseptere en slik respons, svarer Aftenposten med å mistenkeliggjøre de som skriver. Indirekte signalisererAftenposten at de har et problem med ytringsfriheten.

Den problemstillingen vil ikke Hauge Nærland og Aftenposten gå inn på.

– Kan ikke det å bruke så hard retorikk hindre integrering?

Tidligere i intervjuet svarer Nina at «pressen har undertrykt bestemte meninger».

– Jeg har ikke skrevet for å bli populær. Document er en liten nettside. Fordi pressen lenge har undertrykket bestemte meninger, har vi tatt i bruk andre og noen ganger harde virkemidler for å bli hørt. Men ok, det har hendt at jeg har følt meg slem.

Man kan spørre «harde» i forhold til hva?

Nina sier mye pent om Document og tiden vi har arbeidet sammen. For den som lurer på hvorfor våre veier skilles, kan hennes vurdering av Arbeiderpartiet gi en pekepinn.

– Er innvandringspolitikken i ferd med å ende seg?

– Ja det tror jeg. Jeg stemmer Ap, de er ikke innvandringsvennlige i det hele tatt. De kan jo regne.

 

http://www.osloby.no/nyheter/Jeg-har-ikke-skrevet-for-a-bli-popular-7574662.html#.U3xMbi9sbll

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂