Nytt

Politiet registrerer en halvering av kriminelle handlinger på Oslo S siden 2010. Vektere, ansatte og brukere av Oslo S opplever stedet som et område hvor ungdomsgjenger, som teller inntil 100 personer, gjør opp seg i mellom og bostedsløse okkuperer områder som er tiltenkt reisende.

Det urineres inne, kamphunder blir tatt med inn på stasjonsområdet og reisende blir ranet inne på stasjonsområdet. Vektere opplever å bli skadet av voldsbruk. Det hele fremstår som særdeles dårlig reklame for bruk av kollektivtransport i Oslo.

Men det er ikke bare reisende som bruker stasjonsområdet. Hver morgen når dørene åpnes klokken 03.45 står det køer med bostedsløse som venter på å komme inn. De vil inn i varmen og setter seg ofte til å slappe av og sove i stolene og plassene som er ment for dem som skal bruke togstasjonen for å reise.

Folk stiller seg opp og gjør sitt fornødne inne. De sover i stolene og okkuperer de fleste plassene. En eldre mann som tok ut 8000 kroner i minibanken ble omringet og fratatt alle pengene.

– Vi er kjent med at det skjer en uønsket utvikling der ungdomsgjenger ser ut til å etablere seg på Oslo S. Dette er noe politiet vil prioritere i tiden fremover, sier Karsten Fossum, fungerende politistasjonssjef på Grønland.

Da to vektere forsøkte å roe gemyttene blant ungdommene som hadde samlet seg i hovedhallen, ble begge vekterne skadet og måtte etterpå til legevakten. Den ene av dem fikk ødelagt hånden og skulderen.

Politiet bruker lang tid på å komme, om de kommer i det hele tatt.

Politiet ble tilkalt for å hjelpe til ved 18-tiden, men da klokken hadde passert 23 hadde politiet ifølge vekterloggen fortsatt ikke vist seg på Oslo S. En mann som begynte å urinere inne, gikk til angrep da en vekter ville bortvise ham. Vekterne måtte ringe politiet åtte ganger før de kom.

Det er åpenbart at politiet ikke er i stand til å holde ro og orden på Det nye Oslo S selv om det prates om nedgang i kriminelle handlinger.

I 2010 registrerte politiet 6969 kriminelle forhold i sonen som omfatter Jernbanetorget og Oslo S. I fjor var tallet nede i 3582. Det er nesten en halvering.

I løpet av fjorårets tre første måneder registrerte politiet 914 kriminelle forhold der. I tilsvarende periode i år var antallet nede i 620.

– Våre folk på politiposten i Østbanehallen er på jobb hele helgen mellom klokken 12 og 20. Hvis det er slik at vekterne ikke når frem på telefon til operasjonssentralen utenfor disse tidene kan det skyldes at operasjonsledelsen er opptatt med andre saker. Men ventetiden på nødnummeret skal aldri være lang, sier Fossum.

Hvem regjerer gatene i Det nye Oslo?

 

http://www.osloby.no/nyheter/Mener-ungdomsgjenger-og-bostedslose-gjor-det-utrygt-pa-Oslo-S-7531406.html