Nytt

Det Islamske Forbund har kjøpt Dæhlie skole av Ringsaker kommune. Nå restaurerer de bygget uten at kommunen har mottatt varsler.

Arbeidstilsynet har heller ikke mottatt varsel og har i tillegg avslørt flere brudd på bestemmelsene. Arbeidsbrakke mangler, liste over arbeidere er ikke tilgjengelig og arbeidere uten lovpålagt ID-kort er av bestemmelsesbruddene som nevnes.

Byggesakssjefen i Ringsaker har nå bedt Det Islamske Forbund om en redegjørelse og fått den av Wahid Cherif.

– DIF er av den forståelse at arbeidet ikke er søknadspliktig eller krever spesiell tillatelse. Vi gjør ingen endring på fasaden og heller ingen andre endringer som etter vårt syn krever søknad til kommunen. Når vi er ferdige med oppussingen, skal vi invitere naboene, kommunen og pressen på et møte, slik at alle blir informert, sier Cherif til HA.

—-

Det var ikke noen arbeidsbrakke for ansatte, ingen liste over hvem som jobber på bygget, det var ingen forhåndsmelding til stede og det manglet oppslag om telefonnummer til nødetatene. De to litauerne som jobbet på bygget, var ikke utstyrt med lovpålagt ID-kort. Arbeidstilsynet slår fast at de to svært sannsynlig bodde ulovlig på stedet.

http://h-a.no/nyheter/bygger-uten-aa-soke