Nytt

Et spedbarn døde dagen etter at det ble omskåret av komplikasjoner relatert til inngrepet. Saken har blitt politietterforsket, og Helsetilsynet har sendt en anbefaling til politiet om hva man mener påtalemyndighetene bør gjøre. Helsetilsynet anbefaler at politiet ikke tar ut tiltale

Politiet gjør sin egen vurdering av om de vil følge Helsetilsynets anbefaling, men:

– Det er veldig avgjørende hva Helsetilsynet sier. Det er de som sitter på den medisinske ekspertisen, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Dagbladet.

Helsetilsynet har gitt en advarsel til legen som utførte inngrepet og to andre leger tilknyttet det aktuelle legesenteret har fått begrensninger i sine autorisasjoner.

Detaljene Dagbladet bringer om hva som skjedde med gutten er hjerteskjærende lesning. Detaljene om oppførselen til legen, slik den beskrives av moren og ambulansepersonalet, er direkte sjokkerende.

Det var en søndag i 2012 en mor kom med sin 12 dager gamle sønn til et legekontor i Oslo. Legen hun møtte der gjorde omskjæringer på fritiden mens han spesialistutdannet seg til kirurg. Da moren kom hjem med barnet etter inngrepet var det blodflekker og blodige klumper i barnets bleie.

Og barnet ble bare dårligere og dårligere. Han sluttet å ta til seg mat og ble blek og slapp. Moren ringte til legekontoret men fikk bare beskjed om å se an situasjonen og gi barnet paracet.

Altså: En 12 dager gammelt spedbarn blir dårligere og dårligere, slutter å spise, blir blek og slapp. Dette gjør ikke noe inntrykk på legen som, nota bene, nettopp har gjennomført et kirurgisk inngrep på pasienten. Han anbefaler paracet! Selv den som bare har et førstehjelpskurs som et fjernt minne skjønner at dette er hazard.

Først da moren sendte SMSen «Kan han dø?», fikk hun beskjed om å komme tilbake til legekontoret. Hun tok med seg barnet, som da var svært medtatt.

«Etter påtrykk fra moren ringte [legen] etter ambulanse », står det i Helsetilsynets vedtak.

Da ambulansepersonalet kom til stedet lå barnet alene på undersøkelsesbenken uten tilsyn. Legen var opptatt med å snakke i telefonen, og sto ikke ved barnet.

Barnet ligger døende på benken, uten tilsyn, mens legen er «opptatt med telefonen». Det er så man ikke tror det man leser. Videre fra Helsetilsynets vedtak:

«Ambulansepersonellet fikk ingen opplysninger om barnets tilstand, eller om foranledningen til situasjonen. Ambulansepersonellet undersøkte barnet, og så at han hadde blitt omskåret. Barnet var ifølge personellet «gråhvit», og han hadde store pusteproblemer. Barnet fikk hjertestans kort tid etter ambulansepersonellets ankomst.»

Ambulansepersonalet gjorde gjenopplivingsforsøk mens barnet ble kjørt til akuttmottaket. Der ble det senere erklært dødt.

Ambulansepersonalet har skrevet en rapport etter hendelsen. Også det rystende lesning:

«Det mest skremmende var at barnet lå alene på benken og kompenserte med øket respirasjonsfrekvens med samtidig ekstrem bradykardi (langsom puls, red.anm.) og ikke følbar puls mens legen bare var opptatt med telefonen. Legen skulle startet resusitering før vår ankomst.»

(…)

« ..jeg er i tvil om legen kunne nok til å identifisere det som skjedde og til å yte adekvat førstehjelp»

Det er ikke første gang dette legesenteret har fått tilsynets oppmerksomhet på grunn av en omskjæring. En tidligere tilsyns-sak endte med påpakning for manglende journalføring og denne kommentaren:

«Det ble konkludert med at de hygieniske forholdene ved kontoret ikke var forenelig med omskjæringsvirksomhet».

Likevel ønsker Helsetilsynet ikke at politiet skal reise tiltale for lovbrudd. Forstå det den som kan. Tilsynsdirektør Jan Fredrik Andersen sier det var uforsvarlig, men ikke straffbart:

– Det har ikke vært faglig forsvarlig, men det er heller ikke grunn til å tro at det har foregått noe straffbart. Dessuten mener vi at våre reaksjoner er tilstrekkelige til å ivareta pasientsikkerheten.

Dagbladet

PS:

Ved en inkurie hadde Dagbladet åpnet kommentarfelt til artikkelen sin. Skrekk og gru! Men fortvil ikke, for som avisen skriver: «Det er nå slettet.»