Kort

232 utlendinger med ulovlig opphold utvist i år var involvert i 850 straffesaker i Rogaland politidistrikt.
NRK Rogaland