Kort

Tiltakene med sikte på å få ned antall unge uføre i Rogaland har vært resultatløse. Opp 22,9 % på tre år. NRK Rogaland