Fylkesrådmannen i Rogaland vil ha slutt på at kommunene tillater mer spredt bosetning, og etterlyser færre nye eneboliger med store tomter. NRK Rogaland