Mens britene venter storinnrykk av bulgarere og rumenere på nyåret, er tendensen så langt i 2013 den motsatte i Italia.

En analyse som Corriere della Sera har gjort av løpende offisiell statistikk for inneværende år, viser at den ordinære innvandringen til landet er gått ned i det siste. Antall arbeidsinnvandrere utenfra EU-området gikk ned fra 90.483 i 2011 til 52.328 i 2012, og ventes å bli enda lavere i år.

På den annen siden øker asylinnvandringen. Det er hittil i år kommet ca. 30.000 asylsøkere (ca. en tredjedel er syrere og en tredjedel eritreere, og ca. to tredjedeler er kommet via libyske havner), mot ca. 20.000 i fjor – hvilket i seg selv var en stor økning fra 4.300 i 2010 og 7.100 i 2011. I et land med seksti millioner innbyggere omtaler den viktigste avisen slike tall uten blygsel som «en stille invasjon».

Blant dem som på grunn av de vanskelige tidene vender nesen hjemover på eget initiativ, er rumenere, bulgarere og albanere. Selv om disse landene i nærområdet sliter vel så mye som Italia, kan de sannsynligvis fortsatt trekke mange nok veksler på sine nettverk og andre ressurser i hjemlandet til at den frivillige repatrieringen fremstår som et fristende alternativ til en tilværelse i utlendig arbeidsledighet eller lønnsnedgang.

Mens godt utbygde velferdsstater får folk til å bli, ser man altså at land som Italia (og Spania) for mange innvandrere ikke er noe blivende sted i en økonomisk krise. Italiensk ledighetstrygd utbetales kun i kort tid, og gis naturligvis bare til personer i det hvite arbeidsmarkedet – mange fra Balkan-halvøya står utenfor.

Denne ubalansen mellom Nord- og Sør-Europa kan bli vanskelig å leve med for alle parter dersom ikke økonomien i verdensdelen tar seg kraftig opp forholdsvis raskt.

 

http://www.corriere.it/cronache/13_novembre_12/calano-immigrati-aumentano-richiedenti-asilo-0ebef686-4b85-11e3-9f20-48230e8bb565.shtml