En ny meningsmåling tyder på at den såkalte «velkomstkulturens» åpne grenser har nådd sine grenser i Tyskland. 

Målingen er gjort av opinionsinstituttet INSA på bestilling av avisen Bild. I presentasjonen av målingen slår Bild fast at Ampels – den venstreorienterte såkalte «trafikklys-koalisjonens» migrasjonspolitikk – er på kollisjonskurs med folkeflertallets vilje. 

Stort flertall mot masseinnvandring

Et stort flertall av tyskerne avviser politikken. Bare 23,5 prosent av de spurte har et «avslappet» syn på omfanget av innvandringen landet er midt inne i.

Innenfor alle partier med ett unntak, var mer enn halvparten av de spurte bekymret for flyktningetallene. Bare tilhengerne av De grønne tar det med relativ ro med 55 prosent ubekymrede.

Høyeste nettoinnvandring siden Tysklands forening

Fra januar til juni iår var det en nettoinnvandring på 1.046.000 personer med utenlandsk statsborgerskap. Det er høyeste nettoinnvandring innen en seksmånedersperiode siden Tysklands forening. 12 av 16 delstater stoppet i oktober alt mottak av flyktninger på grunn av overbelastede skoler, boliger og barnehaver.

Til tross for den tilnærmet unisone motstanden mot masseinnvandringen fremmer Ampel en rekke initiativer for å sikre at landet skal være åpent for migranter. De vil slippe inn 500.000 pr. år, lempe lovene for statsborgerskap og gi et generelt amnesti som kan medføre at illegale innvandrere med et pennestrøk gjøres til statsborgere. 

Fordelene oppheves av ulempene

Meningsmålingen viste at kun et fåtall av tyskerne mener at landet har behov for mer innvandring og bare 16,3 prosent mener at landet drar nytte av dagens innvandring. Ytterligere 31,4 prosent sa at fordelene oppheves av ulempene for landet. Halvparten av de spurte, 48,4 prosent, sa at de fryktet at Tyskland ville få en vending til det verre på grunn av dagens innvandringsnivå.

Nylige høyprofilerte drap som for eksempel en eritreisk innvandrers knivdrap på en 14 år gammel skolejente i byen Illerkirchberg, har gjenopplivet debatten om sikkerhetsrisikoen ved masseinnvandringen.

Spesiell skepsis til muslimer

Respondentene på undersøkelsen ser ut til å være spesielt skeptisk til innvandring fra islamske land. Nesten halvparten av de spurte sa at det var «ganske ille» at innvandrere fra islamske land kommer til Tyskland, bare 16 prosent sa at det var en god ting. Omtrent en tredjedel var likeglad.

Tysklands befolkning passerer 84 millioner i disse dager – noe som gjør det til et av de tettest befolkede landene på jorden. 

22,3 millioner med migrasjonsbakgrunn

Det totale antall med migrasjonsbakgrunn var i 2021 rundt 22,3 millioner. 10,9 millioner eller 13 prosent av befolkningen, hadde utenlandsk statsborgerskap. 3,5 millioner eller 16 prosent av dem, har sine røtter i Midtøsten. Rundt 1,1 millioner mennesker er av afrikansk avstamning, skriver Tysklands svar på SSB, DeStatis.

«Tipping point»

CDUs innenrikspolitikere advarer om at at landet har nådd et «tipping point» i migrasjonspolitikken. 

– Med en årlig immigrasjon på 400 000 nærmer Tyskland seg farlig et vendepunkt. Hvis flertallet av befolkningen har migrasjonsbakgrunn, vil landet vårt endre seg dramatisk.

Rekruttér fra land med felles kjerneverdier

Innenriksekspert Christoph de Vries mener landet bør rekruttere fagarbeidere fra land med felles kjerneverdier: 

– Integrasjonen av innvandrerne står i fare for å bli overbelastet. Det er et spørsmål om antall og kulturell nærhet. Det er tilrådelig at vi rekrutterer fagarbeidere fra deler av verden som deler våre grunnleggende verdier.

Kompetanse og yrkesdeltagelse henger sammen

Bare 38 prosent av syriske innvandrere hadde minst én yrkeskompetanse eller videregående skole. For afghanere var denne andelen 21 prosent. Av ukrainerne som bodde i Tyskland i 2021 hadde 81 prosent minst én yrkeskompetanse eller videregående skole og nesten halvparten, 47 prosent, hadde en universitetsgrad. 

Bildet er tilsvarende forskjellig når det gjelder yrkesdeltagelse: Sysselsettingsgraden var i 2021 på 78 prosent for polakker, 75 prosent for rumenere og 64 prosent for bulgarere. For syrere 35 prosent og afghanere 45 prosent. Her kan lavere utdannelsesnivå spille en rolle, skriver DeStatis.

 


Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.