Nytt

Tysklands innenriksminister Hans-Peter Friedrich har kunngjort at regjeringen vil iverksette strengere tiltak for å hanskes med økonomiske flyktninger fra Romania og Bulgaria, etter at tyske kommuner en tid har klaget over velferdsturismen fra EU. På denne måten følger Friedrich opp et initiativ tyskerne har tatt mot fenomenet sammen med Storbritannia, Nederland og Østerrike.

Blant tiltakene innenriksministeren ser for seg, er adgang til å utvise EU-borgere som arbeider illegalt i landet, samt å ilegge forbud mot ny innreise, slik at ny utvisning ved behov kan gjennomføres uten altfor mange formaliteter.

Ifølge EU-diplomater gjør bulgarere og rumenere med organiserte banders hjelp stadig oftere falske registreringer av næringsvirksomhet i Tyskland. Etter noen måneder går virksomheten programmessig på dunken, og dermed er neste skritt å søke om trygd.

At lignende lyssky operasjoner utføres også i Norge, er opplagt – sannsynligvis på stor skala. Mer tvilsomt er det om den norske regjeringen vil gå like resolutt til verks for å gjenvinne kontroll med territoriet og de offentlige kassene.

 

Der Spiegel: Friedrich will Armutsflüchtlinge ausweisen