Nytt

Kroatia ligger an til å bli EU-medlem til sommeren, og med det en del av EØS-området. Det betyr i utgangspunktet at kroater fritt kan arbeidsinnvandre til Norge, med mindre det innføres overgangsregler slik man i sin tid gjorde for Bulgaria og Romania.

LO og NHO, de to største partene i arbeidslivet, har forskjellig syn på saken.

NHO og andre arbeidsgiverorganisasjoner ønsker ingen overgangsregler for kroatiske arbeidsinnvandrere til Norge når Kroatia snart blir EU-medlem.

Både LO og Arbeidstilsynet mener derimot det bør innføres spesielle overgangsregler for kroatiske arbeidere, for å hindre sosial dumping.

NHO anfører dessuten at overgangsordninger betyr mer byråkrati, mens LO mener det vil gi mer ordnede forhold.

Til NHO kunne man kanskje innvende at deres medlemsbedrifters behov for billig arbeidskraft ikke veier like tungt som samfunnets behov for å unngå store langsiktige utgifter. Hva LO angår, gjør de nok rett i å frykte mangel på ordnede forhold. Spørsmålet er om overgangsordninger gjør stort annet enn å utsette de uordnede forholdene noen år frem i tid.

For om man betrakter de sammenlignbare landene Bulgaria og Romania, ville politiet, Økokrim og Skatteetaten sannsynligvis vite et og annet om uordnede forhold. For rumenere og bulgarere har gjerne arbeidskontrakter i firmaer opprettet av andre innvandrere fra Balkan-halvøya, f.eks. i bygge- eller renholdsbransjen, hvor det av en eller annen grunn opereres med høye lønninger.

Offentlige tjenestepersoner kan i slike tilfeller ikke unngå å mistenke at det ofte kan være tale om opplegg for eksempelvis hvitvasking eller fremtidig trygdemisbruk. Problemet er rett og slett at kapasiteten til å etterforske slike ting er nokså begrenset i Norge, til forskjell fra stater som f.eks. Kroatias nabo Italia, hvor et digert landsdekkende finanspoliti har som en av sine viktigste oppgaver å oppdage slike former for misbruk.

Uten overgangsordninger for Kroatia vil myndighetenes anstrengelser for å oppnå en viss kontroll med den organiserte kriminaliteten bli enda større, og dermed ville Norge bli et enda litt mer paradisisk sted for kjeltringer.

 

Dagens Næringsliv: NHO: Fritt frem for kroatiske arbeidere