nettoinnvandring-pr-1000-innbyggere-2012-eurostat

Eurostats tall for nettoinnvandringen i 2012 til de europeiske landene er komplett med unntak av Hellas, Italia, Kypros og Serbia. Hva viser den? Jo, at Norge ligger nest øverst på statistikken, med en nettoinnvandring på 9,4 personer pr. 1000 innbyggere – kun forbigått av vesle Luxembourg.

Det kan virke som en litt overveldende oppgave å gi seg i kast med tabeller som den det er lenket til. Hvordan begynner man å skaffe seg oversikt i et slikt datamateriale?

Om man putter tallene i et regneark, en tjeneste Eurostat er så vennlig å gjøre for en hvis man trykker på en knapp, kan man innledningsvis skrelle vekk de landene som har hatt negativ nettoinnvandring over tid, dvs. Bulgaria, Estland, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Montenegro, Jugoslavia, Albania, Kosovo og Bosnia – i praksis nesten hele Øst-Europa. Så kan man for enkelhets skyld begrense seg til de siste årene.

En litt mer komplett versjon av histogrammet over blir dermed slik:

nettoinnvandring-pr-1000-innbyggere-2012-eurostat-2

For litt mer enn et øyeblikksbilde, går det an å illustrere utviklingen i den samme størrelsen de siste årene, idet vi ser bort fra Luxembourg og de aller minste statene:

nettoinnvandring-pr-1000-innbyggere-2004-2012-eurostat

Her blir det fort mye informasjon å ta inn, og kurvene er vanskelige å skille fra hverandre, men noen viktige observasjoner kan gjøres. Spania og Irland gikk f.eks. over fra å ha stor positiv nettoinnvandring til å ha en stor negativ sådan pga. finanskrisen (eiendomsboom), og en lignende utvikling skjedde i Hellas og Portugal – resten av PIGS. For de fleste andre er det mer på det jevne, men man merker seg at Norge ligger høyt på listen fra 2006 og utover 2010-tallet (oljeboom).

La oss skrelle bort statene med negativ nettoinnvandring den siste tiden og innskrenke tidsvinduet enda litt mer:

nettoinnvandring-pr-1000-innbyggere-2008-2012-eurostat

Så ser man altså med all ønskelig tydelighet at Norge ligger på topp i Europa blant innvandringslandene av betydning hva angår tilstrømningen til landet i forhold til folkemengden, og at man har ligget på eller nær toppen i de siste fem årene. Med det europeiske statistikkbyråets offentliggjørelse og stadige oppdatering av disse dataene, må dette regnes som velkjent informasjon.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂