Sakset/Fra hofta

Pressen har i alle år behandlet Frp urettferdig. Et ferskt eksempel er fra Dagsrevyen 26.09. Dagsrevyens hovedoppslag denne kvelden var at en tillitskvinne i Frp angivelig var blitt voldtatt av to partifrender i august, og saken er nylig anmeldt. Det ble i innslaget sagt at Frp «har gått igjennom en rekke alvorlige sex-saker». Så ble det vist klipp av Terje Søviknes, Trond Birkedal og Bård Hoksrud. Førstnevnte er verken tiltalt eller dømt for noe som helst. Sistnevnte ble fotfulgt av TV2-journalister på en tur til Riga. Hoksrud kjøpte sex i Riga og er bøtelagt for forholdet. Men «alvorlig sex-sak»? Vi står tilbake med Birkedal – så Dagsrevyens rekke av alvorlige sex-saker er i bunn og grunn en eneste sak. Per Arne Olsen (Frp) ble like fullt spurt om partiet sliter med en ukultur. I de påfølgende minuttene måtte Siv Jensen stå skolerett for NRKs journalist, og vi fikk også vite at Frp vil suspendere de to mistenkte mens politiet etterforsker forholdet i anmeldelsen.

Dagsrevyen valgte å nedprioritere innslaget om dommen i Høyesterett mot Rune Øygard (AP) som var falt samme dag. I denne alvorlige overgrepssaken har en godt voksen mann i årevis forbrutt seg seksuelt mot en mindreårig jente. Høyesterett skjerpet 26.09. straffen til tidligere AP-ordfører i Vågå, og han er nå endelig dømt til en fengselsstraff på 2 år og 3 måneder. Innslaget med Rune Øygard fikk meg til å undres både over Dagsrevyens prioriteringer og vinklinger. Dagsrevyens innslag med overgriperen kommenterte Joacim Lund I i Aftenposten dagen etter på denne treffende måten:

NRK Dagsrevyen valgte å lage et litt melankolsk innslag. De fulgte Øygard på spasertur med kona, med havutsikt og en søt golden retriever og vind i håret, for å understreke at friheten han nyter nå snart vil bli tatt fra ham. Så er det inn i varmen foran furupanelet og frem med mikrofonstativet. Øygard går inn i offerrollen.

Det kan være verdt å minne om at under rettsaken mot Rune Øygard er det kommet frem at Øygard blant annet har tatt med seg jenta til Oslo både på restaurant- og hjemmebesøk til ingen ringere enn statsminister Jens Stoltenberg. VG nett skrev 24 april i år at

Jenta hadde tidligere vært sammen med Øygard og spist kveldsmat hos statsministeren, og dagen før Øygard ble anmeldt skulle hun ha vært med blant annet ordføreren og statsministeren på en middag på kjendiskokkens Arne Brimis restaurant Vianvang.

Til tross for at den absolutte toppledelse i AP har pleiet nær kontakt med Rune Øygard på hans Oslo-turer der en ungdomsskolejente var hans reisefølge og borddame – er det ikke blitt satt spørsmål ved AP-ledelsens vurderinger i denne saken. Har forresten noen journalister spurt om AP sliter med en overgrepskultur eller en pedofili-kultur?

Det har vært noen sex-saker i det politiske Norge de siste årene. For under ett år siden var det en sex-sak i Troms AP der flere AP-tillitsvalgte var innblandet. Saken førte blant annet til at statssekretær Roger Ingebrigtsen (AP) trakk seg fra stillingen som statssekretær. En SV-politiker i Trondheim klarte utrolig nok (ikke så utrolig når vi kjenner journalisters partipreferanser) å bevare sin anonymitet og han fortsatte å sitte i Trondheim bystyre etter at han var dømt for hallikvirksomhet. I fjor kom nyheten om at en Venstre-topp var siktet for voldtekt, og at mannen trakk seg som nestleder i partiet. Mange partier har hatt sine saker, men å forsøke å koble slike saker til kun ett parti og snakke om «ukultur» i partiet som sådant, er spekulativt.

I bunn og grunn har ingen partier «gått igjennom en rekke alvorlige sex-saker». Det er imidlertid en sak som skiller seg stygt ut hva gjelder varighet, aldersforskjell, ungt offer og alvorlighetsgrad. Saken har imidlertid ingenting med Frp å gjøre, og nettopp derfor stilles ingen spørsmål til overgriperens partifeller om ukultur. Selv ikke når de innehar landets øverste tillitsverv.