En tydelig preget Jonas Gahr Støre stilte i Politisk kvarter fredag. Programleder Lilla Sølhusvik minnet ham om at han for en uke siden satt i samme stol og sa at det som da hadde kommet frem om Trond Giske, ikke ga grunnlag for kritikk. I dag er situasjonen en hel annen.

Støre måtte forsøke å hente seg inn og vise at han er à jour og på høyde med sakens alvor. Det er ikke lett. Først fredag formiddag tok Støre ordet «advarsel» i sin munn. Advarsel går på fremtid.

Klokken 07.50 måtte politisk kommentator i NRK Magnus Takvam tolke Støre dithen at hvis det kom flere historier, måtte situasjonen vurderes på ny. Da ville ikke en beklagelse være nok. Men Støre har ikke sagt dette eksplisitt. Han har kommet diltende. Det er mediene som driver ham til å bli tydeligere.

Noe har skjedd med Politisk kvarter. Lilla Sølhusvik vek ikke unna. Hun spurte om det har vært slik at AUF har vært en sjekkearena for voksne Ap-folk. Støre vrir seg overfor slike spørsmål. Hun spurte om det har vært en kultur i Arbeiderpartiet der man «pulte nedover», som hun kalte det. Nå vred Støre seg enda mer. Dette er ikke et språk han er bekvem med. Eller er det virkeligheten bak som er fremmed for ham? Kanskje Støre fører et liv oppe på Slemdal der nachspiel og damer ligger fjernt? Kan det være at Støre ikke vet hva Giske-saken handler om?

Lilla Sølhusvik spurte kollega Takvam om hvorfor ikke pressen hadde tatt opp Giskes opptreden tidligere, hvis det er så mange historier. Dermed var det Takvams tur til å vri seg. Alle hadde hørt noe, medga han, men historiene var vanskelige å få bekreftet.

Her snakket Takvam mot bedre vitende. Journalister fester med politikerne. De kjenner mange hemmeligheter om hverandre. Men de har en gjensidig avtale om å beskytte hverandre.

Nå har det gått hull på en byll, og det handler selvsagt om langt mer enn Trond Giske.

Er det en kultur? spurte Sølhusvik. Støre er dårlig på å besvare slike spørsmål. Det blir på den ene og den annen side. Tomprat.

Svaret er at hele samfunnet praktiserer denne ukulturen, man skal bare ikke gjøre det hvis man er en synlig og kjent leder. Men er dét egentlig et fremskritt?

Trine Eilertsen sier at Ap er et råttent parti. Noen vil si at hun sitter i en råtten avis. Aftenposten kolporterer de samme verdier og den samme ideologien som Arbeiderpartiet: Den åpner for at voksne menn kan beile til yngre jenter. Hvis du skiller kjærlighet fra sex, vil makt og penger, to sterke indikatorer, resultere i «Giske-saker».

Giske sier at historiene han har fått høre, har vært «øyeåpnere» for ham. Virkelig? Da sier han samtidig at han ikke har forstått at menn på 44 ikke skal gå etter jenter på 19. Noen måtte fortelle ham det.

Men slik er dagens kultur, det er ikke bare i Ap at det finnes ukultur. Det er nok å se hva slags kultur NRK står for.

#metoo-bevegelsen kan bli et oppgjør med et samfunnn som forkastet tradisjonelle normer som beskyttet jenter. Eller den kan bli et våpen som kan brukes mot enkeltpersoner. Det er klare tegn til at den tipper over og gjør forholdet mellom kjønnene vanskeligere. Jenter går med jenter. Venninnekulturen vokser, og menn blir stående på utsiden.

Det som skjer i Oslo, er ikke like gjenkjennelig for folk i distriktene. – Hva er det dere driver med inne i Oslo? var et av spørsmålene Støre gjenga fra telefonmøtet med fylkesledere torsdag kveld.

For mange er Trond Giske bare «Trond». Han er «Trond»-gutten. Slik har det vært i Arbeiderpartiet. Men Jonas kan ikke bli «Jonas»-gutten. Det er ikke første gangen en leder har skavanker som alle vet om, men lar ligge.

Giske lever nå i et stabilt forhold. Han føler nok at det er urettferdig at gamle historier innhenter ham. Men det kan også hende at noen bærer nag fordi han har en bøllete opptreden overfor politiske motstandere innen eget parti. Da blir sex-avsløringer et farlig våpen.

Ifølge Eilertsen har Hadia Tajik-fløyen et svært dårlig forhold til Giske.

Giskes kvinnehistorier handler derfor om noe langt mer enn en person.