Sakset/Fra hofta

Sør-Trøndelag fylkeskommune har engasjert kjendisfotografen Lasse Berre (Mona Grudts eksmann) til å fotografere over 2100 ansatte. Fylkeskommunen har brukt en halv million kroner på dette. Bildene skal kun brukes internt i fylkeskommunens intranett. Dette betyr altså at fylkeskommunen grovt regnet har investert tilsvarende en heltidsansatt lærer i fotografering av egne ansatte som kun de ansatte selv kan se.

Kommunikasjonssjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Jørn Arve Flått sier følgende om denne pengebruken:

Man kan alltids diskutere hva det er riktig å bruke penger på, men vi ønsket å gjennomføre dette på en profesjonell måte, og ha en visuell profil.

Det Flått tydeligvis ikke har tenkt på er at fylkeskommunens profil, visuell eller ei, forringes av slike investeringer. Det handler om uansvarlig pengebruk på seg selv – en navlebeskuende fotoseanse betalt av fellesskapet.

Vi ville ha noen som kan faget. Foto er et håndverk det også.

Rørende å lese Jørn Arve Flåtts omsorg for fotoyrket. Flått må gjerne forsvare både fotografene og deres profesjonalitet, men det er ikke derfor han er ansatt i fylkeskommunen. I fylkeskommunen forvalter Flått fellesskapets penger. Som kommunikasjonssjef bør Flått kommunisere en mer fornuftig bruk av de offentlige midlene fylkeskommunen forvalter. De færreste vil synes fotografering av egne ansatte er en fornuftig investering.

På spørsmål om fylkeskommunen har god råd svarer Flått:

Vi må i alle fall ta oss råd til de verktøyene vi trenger.

Verktøyene vi trenger? Mener Flått at fylkeskommunens intranett må ha bilder av ansatte som er tatt av en profesjonell kjendisfotograf for å fungere? Dette er tull og tøys.

BI-professor Tor W. Andreassen uttaler i sakens anledning dette til Adresseavisen:

Når pengene er knappe, så skal man være uhyre forsiktig. Dette er langt utenfor fornuften.

De burde heller brukt penger der de har maksimal effekt for innbyggerne.

Maksimal effekt for innbyggerne betyr slett ikke at ansatte i fylket fotograferes av Lasse Berre. Maksimal effekt for innbyggerne betyr blant annet flere lærere i den videregående opplæringen eller sikring av rasutsatte veger. Fylkesveg 30 er i skrivende stund stengt mellom Singsås og Holtålen på grunn av ras. Beboerne langs vegen er fortvilet, ikke minst fordi vegen jevnlig stenges fordi det går ras. Denne gangen hjelpes pendlerne i området med kolonnekjøring på en skogsbilveg.

Det hører forøvrig med til historien at andre fylkeskommuner får gjort slik fotografering gratis. Gruppeleder på fylkestinget i Sør Trøndelag, Torhild Aarbergsbotten (H) og fylkestingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) reagerer kraftig på pengebruken.

Det aller pinligste for fylkeskommunen må være Adresseavisens hovedoppslag dagen etter oppslaget om fotografering til 500 000 kroner. Den 15. august kan vi på forsiden av avisen lese om Studio G som hadde levert anbud på 200 000 for samme jobb som Lasse Berre skulle ha 500 000 for å gjøre. Fylkeskommunen valgte dyreste anbud

 

Adressa: – Bruker penger som fulle sjømenn

Intervjuet med BI-professor Tor W. Andreassen finnes kun i papirutgaven, onsdag 14 august.