Nytt

Noen har skrevet sjikanerende kommentarer til ordfører Rita Ottervik (AP) på plenen like ved Strinda videregående skole i Trondheim. Det er Adresseavisen som melder dette. På bildet vises Otterviks navn og et hakekors. Under Rita Otterviks navn står: «di hurpe». Men dette er sladdet av Adresseavisen.

Det mest morsomme med Adressas vinkling er at de har trukket inn kjønnsforsker Jørgen Lorentzen fra universitetet i Oslo. Denne famøse og latterlige figuren som ble udødeliggjort i Harald Eias program «Hjernevask» kommer med noen merkelige kommentarer i sakens anledning. Lorentzen konkluderer med at dette er barnslig idioti, so far so good, men Lorentzen fortsetter og konkluderer med at dette er et alvorlig problem. Lorentzen sier at hat og sjikanering mot kvinner har blitt en del av samfunnsdebatten, og at det er unge menn som står bak. Hva behager? For det første er det en stor overdrivelse å si at sjikanering av kvinner er blitt en del av samfunnsdebatten, og for det andre er Lorentzens uttalelser i denne saken om at unge menn står bak, kun spekulasjoner. Lorentzen vet ingenting om hvem som har skrevet dette.

Hva er det som kjennetegner sjikanen (mot kvinner) spør Adressa. Lorentzen svarer:

-Ofte er den voldelig og seksualisert, og den kan inneholde trusler om vold og voldtekt. Den er ofte mer alvorlig enn sjikanen mot menn, den virker mer støtende for kvinnene som blir utsatt for det, fordi det går på deres identitet som kvinner.

Så vidt jeg kan se er ikke Lorentzen engang enig med seg selv i sin konklusjon. Dersom det står: «Rita Ottervik. Di hurpe» og det er tegnet et hakekors like ved, så kan vel ikke sjikanen karakteriseres verken som seksualisert eller som trusler om vold eller voldtekt.

Det er synd at hakekors tegnes og ytringer som «hurpe» rettes mot politikerne våre, men spar oss for kjønnsforskeren.

Jeg håper at innbyggerne i Trondheim vil møte Rita Ottervik, AP og andre meningsmotstandere med vettuge argumenter, og ikke skriblerier på en plen. Det tror jeg virker mot sin hensikt. Jeg møter svært mange trondhjemmere som er forbannet over APs og det rødgrønne bystyrets vedtak om en miljøpakke som betyr at man bygger opp de bomringer man engang gikk til valg på for å fjerne.

Istedenfor å bli forbannet og skrive nedsettende ting og tegne hakekors, må man artikulere på en ordentlig måte hva man er misfornøyd med. Og viktigst av alt: Man må ikke stemme rødgrønt den 9. september!

 

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article8077651.ece