Nytt

Ikke før har man fordøyd nyheten om rektorene i Ålesund som benyttet sin oppdragerrolle til å fortelle de unge – til internasjonal hånlatter – at fornøyelser er viktigere enn skolen, så dukker det opp en annen rektor som er oppsatt på å undergrave lærernes profesjon ytterligere:

Rektorer og lærere må kunne jus for å oppfylle kravene i lovverket, mener rektor.

– Vi er blitt et rettighetssamfunn der rektorer og lærere trenger minst ett års utdanning i juridisk kompetanse, sier rektor ved Store Bergan skole i Sandefjord, Gunnar Strand.

Å sikre alle barns rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring er en stor del av lærerjobben. Men å dokumentere at denne jobben gjøres riktig, slik opplæringsloven 9a krever, kan tidvis være en utfordring, sier rektoren.

Han har selv fått juridisk opplæring, og mener det er nødvendig for både rektorer og lærere.

– Lærere må vite hvordan de skal formulere seg. Ofte skriver de ut fra en pedagogs hjerte og ikke med tanke på at det de skriver i neste omgang kan bli lest av en advokat som bruker formuleringene på en annen måte.

– Når skolen blir undersøkt ved tilsyn, er det ofte juridiske formuleringer vi blir målt på. Ikke tiltakene vi iverksetter.

Strand griper her fatt i den gale enden av problemet. Han burde heller ha sagt dette: Ansatte i skoleetaten bør ha minst ett års undervisningserfaring for å skjønne hva slags virksomhet de administrerer.

I stedet gir han altså etter for den jurist- og revisorbaserte kulturen som med sitt dokumentasjons-, rapporterings-, evaluerings- og rundskrivsuvesen har omgjort det som en gang var en stolt og respektert yrkesgruppe, til forpjuskede undersåtter som snarere enn å legge sjel og lidenskap i undervisningen, kaster bort tiden med møter og skjemaer – hele tiden i frykt for at en eller annen maktperson skal finne noe å sette fingeren på, eller at skolen saksøkes av familien til en slubbert som har grepet fatt i en eller annen formulering om elevens rett til egen opplevelse av godt psykososialt miljø.

Det går en linje fra fornøyelsesrektoren til juristrektoren, og den heter minste motstands vei – en livsholdning som er alt annet enn den man burde ønske for sine egne barn. Det å la sine håpefulle oppdras i norske skoler er åpenbart blitt en risikosport. Hva i all verden er det med norske rektorer? Burde ikke deres lojalitet ligge hos lærerne og lærergjerningen, snarere enn hos byråkratiet og Justin Bieber?

Og burde de ikke heller la seg inspirere av engelske lærere og ta til orde for en boikott av den byråkratiske innblandingen i hver minste ting? Jo mer mottagelige de blir for fylkeskommunal og departemental jus, desto flere jurister blir ansatt i fylkeskommune og departement, og dermed er enda flere potensielt produktive personer gått tapt for menneskeheten, og skolen er blitt en enda litt dårligere læringsarena.

 

NRK Vestfold: – Rektorer burde vært jurister