Nytt

Utleieleiligheter bebodd av sosialklienter fra fremmede kulturer skaper hodebry i Furuset sameie. Sosialklienetene har lite kjennskap til norske forhold, snakker ikke norsk og kaster søppelet på friområdene. Slik har det vært i flere år. Det kulturelle mangfoldet fører til søppel, rotter og høye utgifter.

– Søppelet flyter. Det bor veldig mange leietagere i sameiet vårt og det byr på utfordringer, forteller Adam Fidelus, som sitter i styret i Furuset sameie.

Akers Avis Groruddalen er kjent med at mange av beboerne i sameiet er leietagere. Det er hovedsaklig private spekulanter som leier ut boliger til sosialklienter. Kilder forteller at Oslo kommune ikke står som leietager, men at flere av deres klienter får økonomisk hjelp til å skaffe seg en leilighet på det private markedet.

– Vi opplever at kommunen svikter oss. Her bor det folk som ikke har vært lenge i Norge og de forstår ikke språket når vi forsøker å fortelle dem at de ikke skal kaste søppel på bakken – gjerne like ved siden av containerne.

– Det er Oslo kommunes ansvar å sørge for at de får nødvendig oppfølging som gjør at de klarer å fungere i samfunnet, sier Fidelus.

Furuset sameie omfatter beboere Hockeyveien og Lindeberglia, som ligger på nedsiden av Lindeberg mot E6. Det er drøyt 200 leiligheter fordelt på syv blokker.

Faller sammen

Sameiet leier inn vaktmestertjenester fra ISS. Jarle Haugen har patruljert området i fem år, og han forteller at situasjonen har vært slik så lenge han har jobbet på Furuset.

– Containerne er knapt halvfulle, men likevel gidder de ikke å ta seg bryet med å åpne opp og legge avfallet sitt der det skal være, sier vaktmesteren, som den siste måneden har to rotteliv på samvittigheten.

– Og det blir ikke akkurat mindre rotter når folk slenger fra seg restavfallet sitt på bakken.

De enorme mengdene søppel gjør at vaktmesteren må bruke mange timer av arbeidsuka si på å rydde. Det koster sameiet dyrt.

Leder av bydelsutvalget i Alna, Knut Røli (Ap) skylder på at boligene er i et sameie. Alt hadde vært bedre i et borettslag. Kommunen har rett til å kjøpe leiligheter til sosialklienter i borettslag, og det mange erfarer er at disse leilighetene har en tendens til å være konsentrert på enkelte områder. Dette skaper samme problematikk for de som blir berørt i borettslag. Knut Røli må alikevel få lov til å tro at borettslag er svaret på problemene.

Leder av bydelsutvalget i Alna, Knut Røli, er kjent med problematikken i sameiet. Han understreker at områdeløftet på Lindeberg skal se på forholdene og bidra til å løse utfordringene.

– Men problemet er at dette er et sameie og ikke et borettslag. Det bidrar til liten styring og mangelfull kontroll. Jeg vil si det var en politisk tabbe å gi slipp på borettslagene.

– Her sliter vi med massiv gjennomtrekk av leieboere og at private spekulanter har kjøpt seg opp og leid ut til heller tvilsomme opplegg, sier Røli

Unni Aasbø på boligkontoret i Bydel Alna sier at de skal være i forkant å fange opp uheldige ting umiddelbart. I tilfellet Furuset sameie ser det ut til at umiddelbart er ca fem år. (Se uttalelsene til vaktmesteren tidligere i artikkelen.)

– Nå forsøker vi å komme inn i forkant og fange opp uheldige ting umiddelbart. Furuset sameie skal aldri bli som Sinsenveien, sier hun.

http://www.groruddalen.no/soeppelet-flyter-utenfor-blokkene.5129559-77747.html