Nytt

Mediene flommer over av stoff om statsbudsjettet, men ser ikke skogen for bare trær. Noen kjernetall burde overskygge alt annet. Pensjonsforpliktelsene er nær dobbelt så store dagens oljefond. Rikdommen er innbilt. Inntektene er allerede lovet bort.

Dagens Næringsliv har noen tall i sin lederartikkel som burde stått øverst på alle nyhetsagendaer:

Vi blir flere eldre. Bare rettigheter som allerede er opptjent i alderspensjon beløper seg til 5.800 milliarder kroner. I budsjettet for neste år har Finansdepartementet også tatt med opparbeidede rettigheter til uføre- og etterlattepensjonister som er på 1.100 milliarder kroner. I tillegg er opptjente rettigheter i Statens Pensjonskasse så langt på 520 milliarder kroner.

Det betyr at staten allerede har påtatt seg forpliktelser på 7.800 milliarder i ulike pensjoner. Det betyr også at statens pensjonsgjeld til befolkningen er adskillig større enn de oppsparte oljeinntektene på 4.280 milliarder kroner. Når vi da vet at utgiftene til eldre vil øke kraftig fremover, er det en veldig god grunn til å spare.

DN leder tirsdag 9. oktober 2012