Statistisk sentralbyrå (SSB) har i dag kunngjort at den totale årlige pengebruken på innvandringsregulering er økt med 1,5 til 3,7 milliarder kroner fra 2006 til 2012, en høyere utgiftsvekst enn for noe annet felt i statsforvaltningen.

Utviklingen i statens utgifter innenfor innvandringsregulering følger i stor grad utviklingen i antall asylsøkere. Fra 2007 til 2009 økte antallet behandlede asylsaker i UDI fra 6 500 til 15 700, som innebærer en økning på hele 140 prosent.

Utgiftene til integreringstiltak er også økt kraftig i det samme tidsrommet:

I tillegg til å regulere innvandringen til landet har staten ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) det overordnede ansvaret for at det utføres visse integreringstiltak for dem som får innvilget oppholdstillatelse. Det er kommunene som utfører disse tiltakene. I 2012 fikk kommunene 5 milliarder kroner av staten ved IMDI for å finansiere slike integreringstiltak. I 2006 var tilsvarende beløp kun 3 milliarder kroner.

Utgiftene på innvandrings- og integreringsfeltet omfatter imidlertid også opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og den årlige totalregningen for 2013 ventes å komme opp i 11,4 milliarder kroner.

Det er for sammenligningens skyld mer enn hele budsjettet til Miljøverndepartementet eller Kulturdepartementet, hvilket betyr at landet har en nokså stor lobby som lever av innvandring.

 

SSB: Størst utgiftsvekst innenfor innvandringsregulering

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂