Foto av 1000-kronesedler: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix. Flammegrafikken er påført av Document.

Riksrevisjonen leverer ny rapport om integreringstiltak. Den konkluderer med at disse har ikke bidratt til økt sysselsetting blant flyktninger, slik de skulle.

Dette er tråd med det tidligere journalist i Finansavisen, Kjell Erik Eilertsen, nylig leverte i Aftenposten: statistikk over alarmerende lav sysselsettingsgrad blant innvandrere med bakgrunn fra OIC-land (Organisation of Islamic Cooperation).

Det er på mange måter positivt at det nå kommer en tilsvarende realitetsorientering fra Riksrevisjonen om at pengestrømmene til diverse tiltak som skulle endre dette, likevel ikke har gitt resultater.

Tallenes tale, både sysselsettingsstatistikken over tid og Riksrevisjonens rapport, bekrefter at innvandring av lav kompetanse fra kulturer som i tillegg er i opposisjon til Vesten – dvs. en god del av flyktningeinnvandringen – allerede har fått og kommer til å få økonomiske konsekvenser for samfunnet.

I fjor ble f.eks. mellom fire og fem tusen flyktninger bosatt i norske kommuner. Et svært lavt antall. Asyltilstrømningen har vært rekordlav de siste årene. Til tross for dette fortsetter integreringen å koste. Integreringstilskudd gis til kommunene for 2–5 år.

I fjor forvaltet eksempelvis IMDi (Integrerings og mangfoldsdirektoratet) rundt 17 milliarder kroner til integrering og ulike tiltak i forbindelse med bosetning av flyktninger i kommunene. Det såkalte introduksjonsprogrammet, som skulle få flyktningene ut i jobb, utgjør en del av denne posten. I 2018 representerte introduksjonsprogrammet 14,5 milliarder i overføringer. I 2018 benyttet 5200 personer seg av dette.

Det som er uheldig med Riksrevisjonens rapport slik en kan se i Aftenpostens fremstilling, er at det som nå skjer, er at samtlige innvandringsliberale ser ut til å oppfatte at løsningen er mer midler til slik integrering, i form av flere og mer ressurskrevende og kostbare, individuelt tilpassede integreringstiltak, gjennom det bl.a. introduksjonsprogrammet.

Aftenposten skriver:

– Regjeringen har sagt at de ønsker mer individuell tilrettelegging, men det hjelper ikke når kommunene ikke får ei krone til å følge det opp, sier lederen av kommunalkomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV), om rapporten.

14,5 milliarder, eller et kvart forsvarsbudsjett, fordelt på 5200 mennesker er altså å «ikke få ei krone», ifølge SVs Karin Andersen.

Dette er ikke uventet sosialistlogikk: Det vi har drevet med virker ikke. La oss bruke mer penger på det! Hvis vi bruker mer penger på det, vil det sikkert begynne å virke!

Dette gir også et skremmende perspektiv på maskineriet omkring innvandring og integrering.

De eneste som vinner på denne type dysfunksjonell og ressurskrevende innvandring – som en hittil i år har brukt et kvart forsvarsbudsjett bare på å forsøke å sysselsette, er de som lever av flyktninge- og integreringsindustrien og næringene rundt.

Dersom de skal opprettholde sin levevei, må de stemme innvandringsliberalt.

Tenk på det.

En kan skjelle så mye en vil på «innvandrerne» og holde lange taler om «deres kultur», men det er pådriverne, de som som lever av en jevn og sikker asyltilstrømning og som stemmer frem den liberale politikken, som må stanses.

Deres stemmer vil komme til å koste oss dyrt.

 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.