KrF har i helgen vedtatt en rekke nye velferdstiltak som partiet ikke engang vet prislappen på. De kjente kostnadene er på minst 10 milliarder kroner.

På fredagen ble det vedtatt mye kostbar politikk. Blant annet en ekstra ferieuke til småbarnsforeldre, beregnet å koste 7 milliarder kroner.

– Sløseri, sier KrFU-leder Edel-Marie Haukland om dette vedtaket.

Hun har også vært på talerstolen i helgen og advart mot uvettig pengebruk. Hennes budskap er at partiet burde prioritert strammere, og heller brukt penger på å bekjempe barnefattigdom hvis man først skulle åpne lommeboken skikkelig.

– Jeg synes det er helt riktig av KrF å bruke mye penger på familiepolitikk, men jeg mener at dette landsmøtet har trådt over en grense, sier hun til NTB.

I det ferske partiprogrammet slår partiet fast at de vil:

* Gi småbarnsforeldre en ekstra ferieuke

* Innføre kontantstøtte på rundt 7.500 kroner i måneden til pårørende som pleier en syk forelder eller ektefelle.

* Innføre «avlastning på resept» til pårørende som pleier eldre

* Si nei til avkriminalisering av narkotika

* Ta imot 5.000 kvoteflyktninger i året og 500 flyktninger fra den tidligere Moria-leiren

* Ratifisere FN-avtalen om et atomvåpenforbud

* Redusere norske klimautslipp med minst 55 prosent innen 2030, og at Norges utslipp skal reduseres til netto null senest i 2050

* Tilby samlivskurs og foreldreveiledningskurs for alle førstegangsforeldre

* Forby bruk av surrogati, både i Norge og utlandet.

* Sikre alle barn over ett år rett til en barnehageplass, uavhengig av når på året de er født

* Avvikle ordningen med automatisk tidig ultralyd for alle.

* Gjøre det mulig å pante svenske flasker i Norge

* Fortsette innføringen av fritidskortet for alle barn fra 6–18 år.

* Myke noe opp i fraværsgrensen

* Stanse oljeleting i nye områder

* Skrote tredelingen i foreldrepermisjonen

* Erstatte engangsstønaden med at alle får rett på foreldrepermisjon, med en minsteutbetaling på rundt 200.000 kroner

* Utvide foreldrepermisjonsperioden med fire uker, til 53 uker

* Innføre tak på 7.000 kroner i måneden per familie for barnehage og SFO

* Innføre sanksjoner for brudd på språkloven

* Utrede offentlig betalt tannlege med egenandel, på samme måte som ved legebesøk

* Evaluere dagens foretaksmodell i sykehussektoren

* Sikre at kontanter fortsatt skal være gyldig betalingsmiddel i Norge.

* Erstatte dagens 1. trinn med en «førskoleklasse»

* Erstatte dagens abortlov med en lov som «legger til grunn at fosteret har menneskeverd» og «rett til liv» – etter en utredning

* Innføre gratis prevensjon for alle mellom 16 og 24 år

* Etablere en strategi for å begrense barn og unges skjermtid

* Forby kjønnsskifte før fylte 18 år

* Merke øl-, vin- og spritflasker på samme måte som røykpakkene

* Innføre skattefradrag på oppussing


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.