Demografi

Dagens Næringsliv feirer 17. mai ved å presentere to statsfinansielle fakta fra revidert nasjonalbudsjett, som selv en befolkning med langt fremskreden dyskalkuli burde ha gode muligheter til å få med seg:

Oljefondet er i øyeblikket på noe under fem tusen milliarder kroner, mens de allerede erhvervede fremtidige pensjonsrettighetene er på litt under seks tusen milliarder kroner – hvilket etterlater et hull i statsfinansene på drøyt ett tusen milliarder kroner, altså rundt regnet en billion (for ordens skyld et tall med tolv nuller).

Det betyr at staten før eller senere må skaffe seg større inntekter eller mindre utgifter. Som kjent har regjeringen ingen planer om å øke skattene for næringslivet, siden man i så fall risikerer nedleggelser og utflagging. En økning i personbeskatningen taper man valg på. Og oljeinntektene varer ikke evig. Løsningen blir dermed uunngåelig en reduksjon i velferden. Altså høyere pensjonsalder eller lavere pensjoner – eller begge deler.

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets sparer ikke på konfekten i en kommentar til avisen:

– Vi vet at generasjonsgapet bare øker, fordi det blir flere eldre i forhold til de unge. Det er en ekstrem oppgang, og vi ligger langt verre stilt enn Europa. Samtidig går antall timeverk per innbygger går ned, sier Syed, og legger til:

– Vi blir mindre produktive samtidig som at det blir større mismatch i befolkningssammensetningen.

Denne utviklingen er langt på vei ventet, siden de demografiske dataene lenge har vært kjent: Det var mange fødsler før abort og prevensjon ble allment tilgjengelig, og langt færre etter.

Det fascinerende med artikkelen er at den helt unnlater å nevne elefanten i rommet, nemlig at det vanvittige tempoet i en innvandring som øker den relative forsørgelsesbyrden snarere enn å dempe den, om ikke mange årene vil ha laget et mye større hull enn den ene billionen.

Hvem ønsker å anstrenge seg for å bli mer produktiv eller jobbe til en stuper, bare for å se at resultatet av forsakelsene kommer mindre produktive utlendinger til gode?

 

– Skal man gjøre noe med det må det tas tak i nå