Sakset/Fra hofta

KrF fikk skreket seg til ca 4,3 mrd kroner i ekstra utgiftsøkninger under budsjettforhandlingene med H, V og FrP. Realiteten er at utgiftene på lang sikt er større, og at inntektssiden dessverre er meget tvilsom.

På mer enn 140 budsjettposter økes bevilgningene for 2019 med til sammen ca 4,3 milliarder kroner. En av de største utgiftspostene som KrF presset gjennom, er økt barnetrygd til alle barnefamilier. Den koster alene over en milliard kroner, og er ingen engangsutgift. Den vil henge ved også i årene fremover. Alle vet hvor mye bråk det blir når utgifter blir forsøkt kuttet, følgelig er den langsiktige effekten av økt barnetrygd vesentlig større enn kun for 2019 isolert.

Bilistene kan notere seg at det kuttes 100 millioner i asfaltering og vedlikehold av veier. Dette ble brukt som salderingspost også for 2018, da bevilgningene ifølge veivesenet var på rundt 1250 millioner kroner. For 2019 blir altså dette beløpet krympet til 860 millioner kroner etter at KrF har fått viljen sin. Dermed vil det bli færre kilometer vei hvor huller og spor dekkes kommende år.

Mye verre blir det når økte inntekter finansieres på tvilsomt vis. Blant inntektspostene som økes er bl.a. at Staten skal selge flere klimakvoter: Inntekt på salg av CO2-kvoter er skrevet opp fra 6,7 inntektsmilliarder til 7,1 milliarder kroner på en antagelse om prisstigning på kvoter. DN (bak mur) skriver:

Neste år kan bunken selges, og det gir en stor inntekt på 7,1 milliarder kroner. Denne bruker regjeringen og KrF opp som om det var en ny fast inntekt. Det er det ikke. I 2020 vil Norge ha langt færre kvoter å selge.

Det skal også spares inn 300 millioner kroner på utgiftene til den såkalte nettolønnsordningen i 2019 for å refundere skatt slik at sysselsetting av norske sjøfolk stimuleres. De 300 millionene «spares» ved å flytte utbetalingen for siste termin i 2019 så vidt over årsskiftet til 2000. Med andre ord bare en tøvete teknikalitet – pengene må betales uansett.

Mye av dette er som å pisse i buksa for å holde varmen. Man har «liksomkutt» på utgiftssiden der man sparer seg til fant, og «snille» påplusninger på utgiftssiden som viser seg å ha en langt større effekt enn bare for 2019. Når KrF ved neste valg skryter av 4 milliarder «ekstra», så er altså en god del av dette luft og regnskapstriks.

Forhåndsbestill Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!