Selv med strømstøtte blir strømregningen for en gjennomsnittsfamilie i Sørvest-Norge mer enn dobbelt så høy som den har vært i snitt det siste tiåret dette halvåret.

En familie i Kristiansand må ut med over 14 700 kroner i strømutgifter andre halvår 2022, viser en utregning fra Olje- og energidepartementet. Det er 8 800 kroner mer enn snittet siste ti år, skriver VG.

Strømstøtten hjelper altså litt, men allikevel er strømregningene nesten 2,5 ganger så høye for husholdningene. I tillegg opplever husholdningene inflasjon.

Staten øker nå strømstøtten til 90 prosent over spotpris på 70 øre.

Ordningen er anslått til å koste 23 milliarder frem til mars 2023. Den totale summen vil trolig bli mer grunnet høyere kraftpriser enn hva som lå til grunn ved beregningen, skriver regjeringen på sin hjemmeside.

Det er olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) som har skrevet et skriftlig svar til Fremskrittspartiet, som ville ha tall på hva strømprisen koster husholdningene. Man har tatt utgangspunkt i et årsforbruk på 20.000 KWt, som er gjennomsnittlig forbruk for eneboliger.

Stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp)  mener regnestykket til Aasland viser at strømstøtten fortsatt er for svak:

– Selv med økt strømstøtte på 90 prosent over 70 øre per kilowattime, betaler folk nå nesten tre ganger mer enn normalt for strømmen sin.

– Strømprisen kommer på toppen av alt annet som har blitt så dyrt. Den kan ruinere mange folk som nå må ut med mange flere tusen kroner per måned.

Nilsen frykter at det vil bli mye dyrere til vinteren, og påpeker også hvor ekstremt kostbart strømmen blir for næringslivet.

– Prisen uten strømstøtte, altså nesten 50 000 kroner i halvåret for 20 000 kilowattime, er jo det næringslivet i dag betaler.

Frp har foreslått en makspris på 50 øre KWt, både for husholdninger og for næringsliv, så lenge kraftkrisen varer.

Samtidig har VG nylig beregnet at staten hittil i år har tjent over 37 milliarder ekstra på strømkrisen. Men selvsagt får også staten ekstra kostnader som følge av støtteordninger og egne strømregninger blant annet.

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.