Sakset/Fra hofta

NTB har sendt ut en melding basert på journalist Per Johansen i Aftenpostens artikkel «Drev kartlegging av document.no», og det glade budskap er publisert av bla NRK.

Men NTBs journalist må åpenbart ha følt at Johansens fem fjær ikke var skummelt nok:

Torsdag kveld 10. desember 2009, samtidig som hele Oslo sto på hodet fordi president Barack Obama var på besøk, møttes en forsamling innvandringsmotstandere og islamkritikere til møte i Documents Venner. Til stede var også Anders Behring Breivik. Dette var ett av en rekke åpne møter i Document.no, hvor alt fra innvandring til økologi ble diskutert.

for vedkommende har klekket ut fem flotte høner i sin egen gjengivelse av saken:

Også Anders Behring Breivik deltok på flere av Document.nos møter.

Det er en kjent sak – fordi vi selv offentliggjorde det umiddelbart etter 22/7 – at Anders Behring Breivik var på et åpent møte vi avholdt i desember 2009. Han har ikke vært på flere og hans øvrige fremstøt mot documents redaksjon ble avvist.

NTB har imidlertid lagt merke til at det ikke er samsvar mellom hva politiet sier og hva som står i 22. juli-kommisjonens rapport om at: «Breivik skal også ha holdt en relativt moderat profil på faktiske fysiske møter arrangert i regi av Document.no.» Det vet sannsynligvis ikke politiet noe om, for etter eget utsagn var de ikke på det aktuelle møtet. Det var ikke NTB heller – hverken på dette eller andre. Det var derimot vi, så vi vet faktisk litt om saken. Hvor NTBs journalist har sin enestående innsikt i Behring Breiviks oppmøte-frekvens fra er ellers ikke godt å si. Fra det blå, kanskje?

For å unngå lignende blundere i fremtiden, kan det være et alternativ at NTB gjengir den opprinnelige artikkelen korrekt og ikke legger til snodige påstander for egen regning.

Et annet, revolusjonerende alternativ kan være at NTB og de som kritikkløst viderepubliserer deres meldinger begynte å legge merke til at det også er andre ting det ikke er noe samsvar mellom – som f.eks. at det ikke er noe samsvar mellom deres egne forestillinger om document.no og virkeligheten. Ikke denne gangen heller.

Oppdatering: I en ny versjon av meldingen har NTB fortjenstfullt rettet opp feilen. Vi takker for det, og håper de mediene som har viderformidlet den første, feilaktige meldingen også følger opp.