Sakset/Fra hofta

Anders Giæver i VG er opptatt av neologismer. Nå har han laget ett selv: Norgesuvenn.

Etiketten festes til Bruce Bawer. Bawer ber med sin siste bok, som ikke slippes som e-bok før 31. januar 2012, om å slippe mer av Norge, mener Giæver.

Siste ord fra en Norgesuvenn

Den amerikanske skribenten Bruce Bawer har bodd i Norge i tolv år. I sin nye bok, «The New Quislings», sier han takk for seg.

I virkeligheten er det vel Giæver som vil gi ham reisepass. Såvidt jeg vet har ikke Bawer noen planer om å forlate Norge, hvor han bor sammen med sin kjæreste.

Giæver har fått fatt i et eksemplar av boken før publisering. Andre kan bare gjette seg til innholdet, men ut fra Giævers posisjon i debatten etter 22/7 får man en anelse.

Bawers ankepunkt er at det offisielle Norge gikk i spinn etter 22/7. Man kastet seg inn i en jakt på syndebukker og fant den på en høyreside man har ignorert og ikke ønsket å vite noe om. Bawer var en av disse tenkerne. Hans bøker er knapt referert i norske medier. Nå ble Bawer utropet til «ideolog» for et kontrajihadmiljø i en rekke aviser. Det røper usedvanlig dårlig kunnskap om «miljøet». Bruce Bawer tok nemlig parti for Charles Johnson i Little Green Footballs, da han tok et oppgjør med kontrajihadmiljøet.

Giæver skyver Bjørn Stærk foran seg, men det går utmerket an å lese og ta til seg begge to. De utelukker ikke hverandre. Men slik vil Giæver gjerne ha det. Han kommer med et ferdiglaget manus: Bawer skal ut.

Faktum er at norsk offentlighet defineres og kontrolleres av en konsensus som håndheves strengt og som ikke tåler den kritikken som Bawer representerer. Denne kritikken kan eksemplifiseres av David Mamet og hans briljante tittel: Why I Am No Longer a ‘Brain-Dead Liberal’. Det kan virke som om Giæver insisterer på fortsatt å være en hjernedød liberaler. Han er mye i USA. Fanger han ikke opp noen av de intellektuelle strømningene? Dette oppgjøret med hjernedød liberalisme har foregått i mange år.

Hvis Giæver ville seg selv og VG vel ville han forstått at det er denne selvkritikken som det offentlige Norge trenger.

Når en løgn gjentas litt for mange ganger faller den til marken som en overmoden frukt.

Bawer skrev nylig et stykke i Frontpagemag.com om utvisningen av en homofil iraker tilbake til Irak etter flere års samliv med en venn i Norge. UNE skriver i avslaget at han må tilpasseg seg de sosiokulturelle normene i hjemlandet, dvs. skjule sin legning. Det var altså ikke snakk om tvil om han virkelig var homofil. Hvordan stemmer dette med Norges image som et humant land? Vet UNE hvordan homofile behandles i Irak? Islamister jakter på dem, og utgir seg for homofile på jakt etter en date. Når de får en homofil på kroken, mishandles han til døde. En teknikk har vært å smøre igjen anus med hurtigtørkende lim. Det ender med at offeret dør under forferdelige smerter.

Bawer sammenstiller dette med behandlingen som mullah Krekar får: han sitter trygt på statens regning og kan true norske politikere på livet. Nylig sa han til finsk TV at USA fortjente et nytt 9/11. Det hadde ikke lært noen ting.

Noe er galt i et land hvor terrorister er på statsfinansiert trygd, og forfulgte minoriteter utvises.

Dette handler om frihet. Det handler om en offentlighet som tar slike sannheter til seg, og de får en egen bitterhet, med tanke på hva de koster.

VG har en leder i dag der man konstaterer at PST for annen gang har tapt i saken mot somalieren som var tiltalt for å ha smuglet 200.000 kroner til al Shabaab. VG føyer til at PST tapte også i saken mot Arfan Bhatti og skytingen mot synagogen i Oslo, som ble nedskalert til grovt skadeverk. Men VG glemmer å nevne eller å sette spørsmålstegn ved tapene. Kan det være fordi det er noe galt med strafferettspleien, at det er domstoler som nekter å se de politiske sidene? Akkurat som mullah Krekar sitter trygt og kan slynge sine trusler mot navngitte politikere?

Noe er galt i kongeriket, og VG og Giæver burde se med større åpenhet på kritikk. Vi trenger det.