Feature

Filosofen Eric Vögelin introduserte begrepet ”den andre virkeligheten” for å illustrere kontrasten mellom mordernes handlinger og den virkeligheten de skaper i sine fremmedgjorte forestillinger for å rettferdig gjøre sine ugjerninger. Det var dette nazistene og kommunistene gjorde for å rettferdiggjøre mord på mange millioner uskyldige mennesker på veien til det absolutte målet eller den absolutte sannhet som de ville virkeliggjøre her på jorden gjennom å utløse en apokalypse. Morderen fra Utøya har også skapt seg en ”annen virkelighet” som rettferdiggjør hans ugjerninger.

De som nå med sin heksejakt prøver å skremme oss til politisk ensretting bruker liknende ideologisk tankegods når de skaper en annen virkelighet gjennom sine medier enn den vi andre lever i. Vi må ikke la konspiratoriske forestillinger om skumle «ekstremistiske grupper,» farlige «høyreekstremister» og samfunnsskadelige «kristne fundamentalister» lede oss bort fra vår egen trygge hverdag og over i en taus lydighet mot dem som forvalter medienes ufine hersketeknikker.

En nasjon i angst
Av Michal Rachel Suissa, leder av Senter mot antisemittisme, SMA

http://www.lsu.edu/artsci/groups/voegelin/recordings.shtml