En hyppig gjentatt analyse de siste dagene er at massemorderen kan ha blitt ansporet til sine ugjerninger av «miljøer» som med rette eller ei beskrives som ekstreme, selv om det ikke er høyreekstremisme i sin tradisjonelle antisemittiske innpakning som antydes. Den ikke helt ukjente Lars Gule har i den sammenheng på sin helt særegne måte sagt takk for sist ved å kalle document.no et «drivhus for ekstreme holdninger».

Slike verbale øvelser vitner neppe om at deres opphavspersoner egentlig tror på det de selv sier. Om man ser bort fra dem som har en høne å plukke med politiske motstandere, kan det av og til virke som det fins et behov for å lage en fortelling om det inntrufne. En form for egenterapi, om man vil, som gir en slags mening til det hele, hvor det er mulig å dele ut helte- og skurkeroller. Omtrent som enkelte ser på religion.

Eller er det dypest sett et uttrykk for naiv ønsketenkning?

Hvis det foreligger behov for å gi en forklaring på hvorfor han ble radikalisert, noe som etter alt å dømme skjedde før f.eks. bloggmediet ble utbredt, hvorfor ikke også vurdere om det kan skyldes noen av årsakene han selv angir?

Kanskje er den muligheten altfor ubehagelig å tenke på. For da kunne man ikke utelukke at det først og fremst var den sosiale konteksten massemorderen levde i, som radikaliserte ham. Da ville man bli nødt til å spørre seg om det ikke rett og slett er det norske og det europeiske samfunnet slik de stevner, snarere enn document.no, som er et «drivhus for ekstreme holdninger».

En slik erkjennelse vil man nesten for enhver pris unngå. For da måtte man se i øynene at samfunn med etniske og religiøse motsetninger er voldelige. Og da ville Norge og andre europeiske land i sine gryende versjoner plutselig ikke lenger fremstå som helt vesensforskjellige fra Balkan, Kaukasus eller Midtøsten.

Akkurat den muligheten er det mange som har en nagende mistanke om.

Men dette er en virkelighetsforståelse som det ikke er lov å ha, for da blir man selv å regne blant dem som bærer bensin til bålet, selv om ens ønske og hensikt er å slukke det. På denne måten får man folk til å bli redde for det de oppfatter som sannheten. Ikke akkurat noen solid grunn å bygge morgendagens samfunn på.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂