Danmark må lempe på landets utlendingsregler etter å ha tapt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), og tvinges nå til å gjøre det enklere for unge utlendinger å vende tilbake til Danmark etter å ha vært på såkalte gjenoppdragelsesreiser i foreldrenes hjemland.

Domstolen underkjente Danmarks avgjørelse om å nekte den 23 år gamle, somaliske Sharo Osman ny oppholdstillatelse etter at hun som 15-åring ble sendt på gjenoppdragelsesreise mot sin vilje. Mens hun var i Kenya gikk oppholdstillatelsen i Danmark ut.

Saken mot Danmark ble vært ført i EMD av den britiske organisasjonen Aire Center (Advice on Individual Rights in Europe) på vegne av Osman, som har levd under jorden i Danmark de siste fire årene:

I et notat om fortolkningen af dommen konstaterer integrationsministeren, at den «giver anledning til en mindre justering af praksis vedrørende administrationen» af udlændingeloven.

– Der må – i overensstemmelse med dommen – i højere grad lægges vægt på barnets individuelle interesser og forhold. Ved afvejningen bør barnets egne ønsker således indgå, skriver Søren Pind.

Endvidere bør der «tages hensyn til, hvor længe barnet har opholdt sig i Danmark», hedder det i det syv sider lange notat.

Det er en henvisning til, at Menneskerettighedsdomstolen også lægger vægt på, at Sahro Osman boede i Danmark, fra hun var syv, til hun blev 15 år, ligesom forældrene og søskende bor her i landet.

Jyllans-Posten: Pind retter ind efter menneskeretsdom