Nytt

Birthe Rønn Hornbech (V) har fått sparken som integrasjonsminister som følge av at statsløse palestinere er blitt nektet dansk statsborgerskap. Rønn Hornbech har vært kjent med at avslagene er i strid med en FN-konvensjon fra 1961 som forplikter medlemsland å gi statsborgerskap til statsløse personer hvis de er født og oppvokst i det aktuelle landet og ikke er dømt for alvorlig kriminalitet.

Ny integrasjonsminister er Søren Pind (V), som knapt rakk å bli utnevnt før han erklærte FN-konvensjonen som felte forgjengeren for «åndssvak» og sa seg parat til å stramme inn utlendingsloven:

Enten skal udlændinge blive danske, eller også skal de holde sig væk fra Danmark.

Så kontant er meldingen fra den nyudnævnte integrationsminister, Søren Pind (V), der mener, at tiden er løbet fra integration.

Fremover skal det være klokkeklart, at i Danmark er der plads til udlændinge, der adopterer og respekterer danske værdier, normer og traditioner, eller også bør de slet ikke være her.

»Min tilgang er, at når man vælger Danmark til, så vælger man Danmark til, fordi man vil være dansk,« siger Søren Pind.

Pind, som til nå har vært utviklingsminister og beskrives som en «moderne liberal person med solid rot i det danske samfunn», påpeker at en misforstått integrasjon, der danske verdier som kvinnefrigjøring og retten til å gifte seg med hvem man vil, truer Danmark som nasjon:

»I mine øjne er multikultur, og de spor, det trækker efter sig, ved at få det hele til at krakelere – og det vil jeg bekæmpe alt, hvad jeg kan,« siger han og erklærer sig klar til at stramme udlændingelovgivningen.

Pind er heller ingen tilhenger av FN-konvensjonen om statsløse, og mener i likhet med forgjengeren og den danske regjeringen at den må endres.

»Det er helt tydeligt for mig, at det er en åndssvag konvention. Så vidt jeg er orienteret, så er der kun 37 lande, der har tilsluttet sig den, og den medfører, at vi i princippet er tvunget til at give statsborgerskab til kriminelle udlændinge,« siger Søren Pind.

Regjeringens støtteparti Dansk Folkeparti (DF) er svært fornøyd med Pinds utmeldinger, mens opposisjonen – som var raskt ute med krav om at Rønn Hornbech skulle trekke seg og var tilfreds med avgangen – er rystet:

Hos oppositionen er SF’s integrationsordfører, Astrid Kragh, rystet over meldingerne fra Pind.

»I mine øjne er nationen truet, hvis ikke Søren Pind indser, at han har nogle konkrete opgaver med ghettoer, uddannelse af unge med anden etnisk baggrund og arbejdsløshed blandt udlændinge, som skal løses,« siger Astrid Kragh.

Men heller ikke regjeringspartiet De konservative er enige i den nye integrasjonsministerens linje i forhold til innvandrere. Pind har blant annet tatt til orde for at innvandrere ikke skal integreres, men assimileres inn i det danske samfunn og danske verdier.

Og den linje har han tænkt sig at fortsætte, slog han fast på sin første dag som integrationsminister.

– Dansk kultur handler for den vigtigste part om tillid og frihed. Dér har vi på nogle områder trængt os selv tilbage i misforstået tolerance.

– Det er de senere år blevet forbundet med begrebet integration, og det er ikke holdbart. Der finder jeg udtrykket assimilation bedre, siger Søren Pind.

Integrasjonsordfører for De konservative, Naser Khader, er imidlertid uenig:

– Assimilation skal ikke være landets officielle politik og indarbejdes i lovgivningen. Der skal vi have et andet mål, siger han.

Naser Khader befinder sig netop nu i Kina med Folketingets Europaudvalg og har derfor ikke haft lejlighed til at tale med den nyudnævnte integrationsminister.

Men Naser Khader regner med, at Søren Pind vil lægge en anden linje som minister end som samfundsdebattør.

– Han har sagt meget i tidens løb. Jeg vil gerne give ham en chance for at finde sine fødder i det nye ministerium og så dømme ham derfra. Folk bliver jo også klogere med tiden, siger Naser Khader til Information.

Jyllands-Posten: Pind: Bliv som os eller bliv væk

Les gjerne Søren Pinds artikkel Danmark er ikke til salgs fra 5. september 2009.