De tyske sikkerhetsmyndighetene har nylig lagt frem sin sikkerhetsvurdering, akkurat slik PST har gjort her hjemme. Og akkurat som norsk PST, er også islamsk ekstremisme det som bekymrer tyskerne mest.

Islamister, klare til å utøve vold, utvider nemlig sine nettverk. Det er særlig salafistene, en konservativ retning innen islam, som sørger for at Bundesamt für Verfassungsschutz er på tå hev. Dette er muslimer som følger en særlig streng og ordrett tolkning av Koranen, og som anser voldsbruk som legitimt for å nå sine mål.

– Ifjor registrerte vi en tydelig tiltakende tendens i radikaliseringsprosessen, sier sjefen for sikkerhetstjenesten, Claudia Schmid, ved fremleggelsen av etatens årlige situasjonsrapport.

Antallet terrorvillige islamister har steget fra 410 til 450 stykker. Til tross for den middelalderske tolkningen av Koranen, er islamistene moderne i deres bruk av kommunikasjonsmidler. Et eget forlag gir ut tidsskriftet “Inspire” på glanset papir, direkte rettet mot et ungt publikum. I 2010 fant det sted tre store islamseminarer i Berlin, og den (blant noen) populære rapperen Deso Dogg forherliger voldelig jihad i sine låter. I den innvandrertette bydelen Wedding i Berlin åpnet en salafistisk moske dørene i juni i fjor.

Sikkerhetstjenesten er også bekymret for at stadig flere muslimer, født og oppvokst i Tyskland, reiser ut av landet for å delta i hellig krig, selv om dette dette foreløpig bare gjelder “en håndfull personer”. I 2010 ble ihvertfall én tysk jihadist drept i kamp i Pakistan, og en annen – fra Berlin – har en internasjonal arrestordre hengende over seg.

Innensenator i delstaten Berlin, Ehrhart Körting, sier at faren for et terrorangrep er “høy, men abstrakt”, og at det for tiden ikke finnes konkrete tegn til planlagte anslag. Myndighetene vet likevel lite om hvordan radikaliseringsprosessen egentlig forløper. Sikkerhetssjef Schmid mener at denne faktisk kan gå veldig fort, og viser til et tilfelle der radikaliseringen ble fullført på seks uker (uvisst hvilke kriterier som ligger til grunn her, overs. anm.).

Den massive motstanden og krenkelsen av kristne og jøder som “vantro” er en selvfølgelig del av den salafistiske ideologien. Deres geistelige krever at tilhengerne ikke har noen som helst kontakt med personer utenfor sekten, og i Berlin er det for tiden to imamer som preker en slik form for livsførsel. Begge deltok i arrangeringen av to av islamseminarene i byen.

Men salafistene er ikke de eneste islamistiske grupperingene som opererer i Berlin. I mai fant den åttende årskonferansen for palestinere sted, et arrangement som gikk fullstendig under radaren i tysk offentlighet. Konferansen var arrangert av Palestinian Return Center som holder til i London og som har forbindelser til Hamas. I tillegg var også det tysklandsbaserte Palestinsk Forbund med som arrangør. 6000 tilhørere jublet da Ismail Haniye talte. Haniye kaller seg selv statsminister på Gazastripen, men er ikke anerkjent som det internasjonalt.

Ved fremleggelsen av sikkerhetstjenestens rapport, diskuterte også innensenator Ehrhart Körting begrepsbruken. Han tok særlig for seg begrepet “islamisme”, og hevdet at det i befolkningen knapt blir gjort noen forskjell mellom tilhengere av islam og islamister. Offentligheten har, ifølge senatoren, ikke klart å fange opp det tynne skillet mellom tilhengerne av religionen og islamister som forskningen opererer med. Blant vanlige folk blir disse gruppene likestilt, og det er uheldig, mener han. Han ønsker derfor at man endrer begrepsbruken og heller bruker ordet “ekstremister” om alle islamister. I Tyskland er dette begrepet først og fremst forbeholdt nynazister og andre høyreradikale grupperinger.

Og nettopp her, på den høyreradikale scenen, har også sikkerhetstjenesten nyheter å komme med. Det nasjonalistiske partiet NPD opplever visstnok en nedgang i medlemstallene, men det høyreradikale aksjonistmiljøet står overfor et stabilt antall potensielle tilhenger. Dette er altså personer som er villige til å utføre ekstreme handlinger, og disse grupperingene vinner frem, samtidig som de lukker seg stadig mer mot nye medlemmer, noe som for sikkerhetstjenesten er dårlige nyheter.

Fritt oversatt av Camelot.

Verfassungsschutz warnt vor muslimischen Extremisten