Nytt

Kanal 5 skulle ha en kjent millionøse til å bo en uke i Rosengård. Det gikk ikke. Omgivelsene var så truende at hun måtte flytte. Selv produksjonsteamet ble truet.

De fikk høre at dette ikke var deres del av byen. De skulle ha seg vekk. Dette var ikke Sverige. Det var deres. En anskuelsesundervisning i hvordan territorium koloniseres og løsrives.

Det offisielle Sverige ser, men har vanskelig for å ta det inn.